Spis treści

solary

 

 

 

Montaż instalacji solarnych w ramach projektu„Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka Wisznice".  
Umowę partnerską o realizacji wspólnej inwestycji, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, podpisano w maju 2012r. Celem porozumienia samorządów 6 gmin było zwiększenie wykorzystania na terenach gmin odnawialnych źródeł energii w kontekście poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Dokument parafowali:
Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko
Wójt Gminy Podedwórze - Krzysztof Chilczuk
Wójt Gminy Rossosz - Kazimierz Weremkowicz
Wójt Gminy Sosnówka - Krzysztof Bruczuk
Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan
Burmistrz Parczewa - Paweł Kędracki
    Po opracowaniu stosownej dokumentacji wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" został złożony przez Gminę Parczew (lidera porozumienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po otrzymaniu pozytywnej oceny 22 listopada 2013 roku Burmistrz Parczewa podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego finansowanie.
W ramach projektu zostały, od marca 2014r. do sierpnia 2015r., zakupione i zamontowane 852 zestawy (Parczew - 429, Jabłoń - 112, Podedwórze - 47, Rossosz - 56, Sosnówka - 42, Wisznice – 166) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także zostanie zmodernizowanych 7 instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, opartych na kotłach na biomasę.
   Łączna moc założonych zainstalowanej energii cieplnej słonecznej – 4,488MW.
   Mamy nadzieję, że realizacja inwestycji przyczyniła się do ograniczenia wykorzystania energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na rzecz energii odnawialnej oraz poprawi się stan środowiska przyrodniczego, co nie pozostanie bez wpływu na rozwój turystyki na obszarze gmin porozumienia. Obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń spowoduje niewątpliwie poprawę atrakcyjności wypoczynku i mieszkania dla turystów oraz obecnych i przyszłych mieszkańców.