Przedstawiamy dotychczasowy Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Równocześnie informujemy, że prace nad projektem ww. dokumentów zostały zawieszone zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 18 grudnia 2018 r.

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Porjektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Porjektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew - rysunek

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew - tekst

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew - rysunek