„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 29 listopada 2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr XLIX/311/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz Uchwały Nr L/319/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 września 2022 r.”

Załącznik:

Tabela 1 - plik pdf

Tabela 2 - plik pdf