Burmistrz Parczewa zaprasza do korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Parczew pod adresem: http://sip.gison.pl/parczew
Głównym zadaniem programu jest prezentowanie dokumentów planistycznych gminy: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Wyświetlenie danych następuje poprzez wybór odpowiednich warstw w menu. (Zaleca się korzystanie z warstwy „MPZP”, która zawiera również zmiany planów miejscowych.)
Portal wyposażony jest w wiele przydatnych narzędzi m.in. w wyszukiwarkę działek i adresów, udogodnienia dla niedowidzących, przewodnik użytkownika, włączania i wyłączania warstw podkładowych i tematycznych, wydruk z możliwością ustalenia skali i formatu, pomiar odległości i powierzchni.
Zapraszamy również do korzystania z portalu https://inwestujwgminie.pl/parczew (tereny inwestycyjne w Gminie Parczew).