Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Burmistrz Parczewa zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, które odbędą się w formie z wykorzystaniem technik informatycznych- poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie.
Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy Gminy Parczew, z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, które gmina chciałaby realizować przy pomocy organizacji pozarządowych. Zmiany dotyczą zwiększenia o 50 000 zł środków finansowych jakie Gmina Parczew planuje przeznaczyć w budżecie na 2024 r. na realizację Rocznego Programu.
Projekt zmiany programu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie http://www.parczew.com/ w zakładce O mieście - Organizacja- Organizacje pozarządowe w dniu 24 kwietnia 2024 r.

Propozycje zmian w tym projekcie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 30 kwietnia 2024 r. do 14 maja 2024 r.

Projekt zmiany programu został zamieszczony w załączeniu.

Załączniki:

Program współpracy na rok 2024 - plik pdf

Załącznik do programu współpracy - plik pdf

Informacja z przebiegu konsultacji dotyczących zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. zorganizowanych przez Burmistrza Parczewa - plik pdf