Jelonek - logoNiezmiernie miło nam poinformować, że rozpoczęlismy procedury zmierzające do otwarcia naszego obiektu na początku miesiąca czerwca.

O planowanym terminie wznowienia naszej działalności poinformujemy pod koniec miesiąca maja.

   Jelonek Zgodnie z wprowadzanymi nowymi ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa od dnia 24 października 2020 r. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny JELONEK całkowicie zawiesza swoją działalności do odwołania.

Jelonek    Zgodnie z wprowadzanymi nowymi wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny) od dnia 17 października 2020 r. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny JELONEK zawiesił swoją działalność (z wyłączeniem szkolnych zajęć basenowych oraz programów nauki pływania) do odwołania.

Wszystkich posiadaczy karnetów informujemy iż na czas zamknięcia obiektu okres ważności karnetów jest zawieszony.

Jelonek    Zgodnie z wprowadzanymi nowymi ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa niestety od dnia 17 października 2020 r. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny JELONEK jest zmuszony do zawieszenia swojej działalności do odwołania.

   Wszystkich posiadaczy karnetów informujemy iż na czas zamknięcia obiektu okres ważności karnetów jest zawieszony.

Jelonek Niniejszym informujemy iż od dnia 01 września 2020 roku zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) korzystanie z pływalni Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przez osoby indywidualne możliwe jest poza godzinami trwających szkolnych zajęć dydaktycznych.

Korzystanie z basenu w czasie zajęć dydaktycznych przez zewnętrzne, zorganizowane grupy szkolne jest możliwe na dotychczasowych zasadach - po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją.