GPR logoZapraszamy do udziału w cyklu spotkań służących opracowaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030”.

Pierwsze odbędzie się 08. grudnia (czwartek) w godzinach 14.00 – 16.00, w sali konferencyjnej (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie, przy ul. Warszawskiej 24. Sala jest dostępna dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się.

Jednym z celów spotkania jest rozmowa z mieszkańcami (potencjalnymi interesariuszami rewitalizacji) na temat problemów i sytuacji kryzysowych występujących na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym na terenie Gminy Parczew (Uchwała Rady Miejskiej w Parczewie nr LII/327/2022 z 21.10.2022 r.)

Tematyka spotkania: Dyskusja dotycząca obszarów kryzysowych w Gminie Parczew które wymagają pilnej interwencji – analiza obszarów problemowych (społecznych, funkcjonalno - przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych ) na obszarze rewitalizacji.

Spotkanie poprowadzą konsultanci z firmy Eko-Geo Consulting, którzy z Urzędem Miejskim w Parczewie opracowują Gminny Program Rewitalizacji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Parczewa oraz osoby zainteresowane do aktywnego udziału w spotkaniu.