spotkanie konsultacyjne dot. problemów na obszarze rewitalizacji grafika poglądowaPrzedstawiamy Państwu informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych dotyczących identyfikacji problemów i sytuacji kryzysowych występujących na obszarze rewitalizacji w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023 – 2030.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH