Postanowienie nr 166/2023 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 14 pażdziernika 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gminie Parczew - plik pdf


Organizacja BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO w wyborach do Sejmu PR i do Senatu RP oraz w referendum w dniu 15 października 2023 r. na terenie Gminy Parczew - przekierowanie na BIP


Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej - plik pdf


KOMUNIKAT BURMISTRZA PARCZEWA z dnia 2 października 2023 r. o dokonaniu zmian w podziale Gminy Parczew na stałe obwody głosowania - plik pdf


Informacja dotycząca transportu osób do lokalu wyborczego - plik pdf

     Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - plik doc


POSTANOWIENIE NR 139 12023 Komisarza Wyborczego w Białej Podleskiej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - plik pdf


POSTANOWIENIENR 138/2023 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - plik pdf


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 15 września 2023 r. - plik pdf


Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej - wyborcy - plik pdf


Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na 15.10.2023 r. - plik pdf


POSTANOWIENIE Nr 127/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 4 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Parczew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - plik pdf


INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHEŁMIE - plik pdf


I N F O R M A C J A Burmistrza Parczewa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku - plik pdf


Informacja jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej - plik pdf

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej


Druk zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej Druk zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej - plik doc


POSTANOWIENIE Nr 123/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Parczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - plik pdf


POSTANOWIENIE Nr 81/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Parczew na stałe obwody głosowania - plik pdf


Wniosek o zmianę miejsca głosowania - plik pdf


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym - plik pdf


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - plik pdf

     ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO      SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. - plik pdf

     Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - plik pdf

     Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - plik pdf


Uchwała Sejmu RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa - plik pdf


Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.- plik pdf


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Parczew oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - plik pdf


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju - plik pdf


Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - plik pdf


Zarządzenie Burmistrza Parczewa z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Parczew oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - plik pdf