W ramach wsparcia napływających ze wschodu uchodźców – grupa ARC Europe oferuje darmową pomoc drogową na terenie Polski.
BEZPŁATNA POMOC DROGOWA DLA POJAZDÓW Z UKRAINY
Zadzwoń jeśli masz awarię lub wypadek
+48 61 831 98 04
INFOLINIA CZYNNA PRZEZ CAŁĄ DOBĘ DO 30.04.2022

Bezpłatna pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy - komunikat w języku polskim - plik pdf

Bezpłatna pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy - komunikat w języku ukraińskim - plik pdf

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

WIĘCEJ INFORMACJI... - aktywny link

Szanowni Państwo,
odpowiadając na zgłaszane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnioski – przygotowaliśmy napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiejpolskiej, dostępne są również na stronie internetowej www.prezydent.pl

 

Szanowni Państwo
w imieniu Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dra hab. Arkadiusza Berezy, w załączeniu przekazujemy komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uciekającym z Ukrainy.

Komunikat do samorządów województwa lubelskiego z dnia 2022.03.03

Państwowa Inspekcja Sanitarna Przygotowała materiały w języku ukraińskim (ulotki, kolorowanki dla dzieci) dotyczące zasad sanitarnych podczas przygotowywania posiłków, zasad higieny związanych z profilaktyką koronawirusa, profilaktyką odry i in.
Materiał ten jest szczególnie istotny dla osób goszczących sąsiadów z Ukrainy.

Załączniki:
- 5 kroków do bezpiecznej żywności - plik pdf
- profilaktyka odry - plik pdf
- najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa - plik pdf
- dbajmy o zdrowie - plik pdf
- mycie rąk - plik pdf
- rzeczy osobiste - plik jpg