Państwowa Inspekcja Sanitarna Przygotowała materiały w języku ukraińskim (ulotki, kolorowanki dla dzieci) dotyczące zasad sanitarnych podczas przygotowywania posiłków, zasad higieny związanych z profilaktyką koronawirusa, profilaktyką odry i in.
Materiał ten jest szczególnie istotny dla osób goszczących sąsiadów z Ukrainy.

Załączniki:
- 5 kroków do bezpiecznej żywności - plik pdf
- profilaktyka odry - plik pdf
- najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa - plik pdf
- dbajmy o zdrowie - plik pdf
- mycie rąk - plik pdf
- rzeczy osobiste - plik jpg