Program RemontujeMY jest formą wspierania osób będących w trudnej sytuacji
mieszkaniowej. Polega na przyznawaniu dotacji osobom, które samodzielnie zrealizują
działania remontowe w swoich domach. Program wymaga zaangażowania własnych
środków finansowych, które następnie zostaną zrefundowane przez Habitat Poland.
Nabór 1/2024 jest przeznaczony dla osób, które przybyły z Ukrainy po 24
lutego 2022 r. w związku z wybuchem wojny na terenie tego kraju. Mogą one ubiegać
się o przyznanie dotacji (w formie refundacji poniesionych wydatków) w wysokości
do 7000 zł, z przeznaczeniem na remont mieszkania, które wynajmują lub zakup
wyposażenia.
Więcej informacji i formularz aplikacji: https://habitat.pl/remontujemy/