Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Parczewie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Koczergach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dn, 06 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Parczew oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Parczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego