pszczoła Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
i sadowniczych.

 Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu
i lepszym smaku.

 Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu
nawet do 30%.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół
przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin
należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

 Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
 Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
 Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
 Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
 Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy
z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Kierownik
Jan Sienkiewicz

DSCN90602 maja obchodzimy Święto Flagi RP. Tak jak w ubiegłym roku przygotowaliśmy dla mieszkańców flagi narodowe oraz inne gadżety. Na Placu Wolności Burmistrz Parczewa, poprzez rozdawanie flag, zachęcał do wspólnego świętowania nie tylko 2 maja, ale także Święta Narodowego 3 Maja. W trakcie tego spotkania zachęcał również mieszkańców do włączenia się w akcję ochrony pszczół poprzez sadzenie miododajnych drzew. W tym celu wręczaliśmy zainteresowanym sadzonki lip drobnolistnych.

Fotorelacja ze spotkania.

BANER 600x400 3Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Parczewie II piętro, pokój nr 37

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

DOKUMENTY

Regulamin wraz z załącznikami

Zgłoszenie lokalizacji

Jeśli masz azbest na dachu, pamiętaj o wypełnieniu Oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracyjno-budowlanego. Oświadczenie podpisz po upływie 21 dni od daty złożenia dokumentów (pobierz).

Jeśli masz azbest na ziemi zdjęty po dacie 06.05.2004r. wypełnij Oświadczenie, że prace prowadzone na Twojej nieruchomości zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (pobierz)