94243094 2526600820774114 3782825049048743936 o   W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Parczew Burmistrz Parczewa podjął decyzję o zakupie dla wszystkich maseczek wielokrotnego użytku. Zostały one zamówione, oczywiście, w parczewskiej szwalni i ze względu na jej moce przerobowe będą dostępne pod koniec przyszłego tygodnia. Po wyprodukowaniu maseczek poinformujemy o sposobie ich dystrybucji. Maseczki będą bezpłatne.

attention 23334 1280W związku z ogłoszonym stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Parczewa, na podstawie zarządzenia nr 362/20 Burmistrza Parczewa z dnia 21 kwietnia 2020 r. Urząd Miejski w Parczewie ogranicza przyjmowanie interesantów od dnia 22 kwietnia  2020 r. do  odwołania.

  1. Ograniczenie nie dotyczy spraw z zakresu:
  • rejestracji stanu cywilnego;
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.
    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

logo luw2INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach
i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673 i 674).

attention 23334 1280Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej Orange (83958N!) PARCZEW_MIASTO_2 (WBP_PARCZEW_NOWA2), zlokalizowanej w miejscowości 21-200 Parczew, ul. Nowa 2.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 Mapa - plik jpg

logo luw2WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2020 r.


Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie do dnia 26 kwietnia 2020 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP.

Pełna treść - plik pdf