MOSIROśrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Klub Sportowy Victoria oraz Urząd Miejski w Parczewie zapraszają młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w rozgrywkach KOLEJNEJ EDYCJI Miejsko - Powiatowej Parczewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej zespołów 5-osobowych w Sezonie 2018/2019. Zapisy do rozgrywek przyjmujemy w biurze MOSiR na stadionie przy Al. Jana Pawła II 1 w godz. 8.00-15.00 do dnia 13 Grudnia /czwartek/ 2018 r. do godz. 15:00
Drużyny należy zgłaszać na imiennych listach pobranych ze strony internetowej www.futsal.stones91.pl w zakładce Zgłoś drużynę Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 Grudnia 2018 wpisowego w kwocie 400 zł. w biurze MOSiR jako opłata startowa. Drużyny mogą liczyć max 15 zawodników zgłoszonych na liście z podaniem następujących danych: nazwy zespołu, personalia zawodników oraz podpis oświadczenia o odpowiedzialności indywidualnej za swój stan zdrowia i start w rozgrywkach. Drużyny , które nie spełnią opisanych wymogów nie będą brane pod uwagę w rozgrywkach. Przewidziany strat ligi nastąpi w dniu 15 lub 16 grudnia/sobota/niedziela 2018 Szczegółowy terminarz rozgrywek będzie zamieszczany na podanej stronie internetowej. Mecze będą rozgrywane w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie przy ul.Wojska Polskiego 1. Drużyny obowiązuje bezwzględnie jednakowy strój sportowy oraz buty z nie brudzącą podeszwą, przeznaczone do gry na hali. Impreza odbędzie się pod patronatem Wspólnoty Parczewskiej.

Zapraszamy

koncertZapraszamy na wspólny koncert Alegoria z Kai&Laura, który odbedzie się w Parczewskim Domu Kultury dnia 29 listopada o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy.

DSC0163223 listopada odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Parczewie. Podczas pierwszej sesji Pan Paweł Kędracki odebrał Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie o wyborze na Burmistrza Parczewa oraz złożył uroczyste ślubowanie. Radni Rady Miejskiej złożyli ślubowanie oraz przystąpili do wyboru Prezydium Rady Miejskiej oraz ustalenia składu poszczególnych komisji.


Skład oraz Prezydium Rady Miejskiej na lata 2018-2023:

Mirosław Naumiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Bloch - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Łukasz Gołąb - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Brzezowski - Radny Rady Miejskiej
Marek Chwalczuk - Radny Rady Miejskiej
Adam Domański - Radny Rady Miejskiej
Grzegorz Duda Radny Rady Miejskiej
Tomasz Goździk - Radny Rady Miejskiej
Adam Kaczmarek - Radny Rady Miejskiej
Bogusława Matejczuk - Radna Rady Miejskiej
Agnieszka Piekarska - Radna Rady Miejskiej
Sławomir Sokołowski - Radny Rady Miejskiej
Tomasz Świć - Radny Rady Miejskiej
Sławomir Teleon - Radny Rady Miejskiej
Adam Wiśniewski - Radny Rady Miejskiej

 

Składy Komisji Rady Miejskiej w Parczewie

Komisja Rewizyjna

Adam Domański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Sławomir Teleon - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Marek Chwalczuk - członek komisji
Bogusława Matejczuk - członek komisji
Tomasz Świć - członek komisji

Komisji Skarg, wniosków i petycji

Tomasz Goździk - Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji
Adam Kaczmarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
Marcin Brzezowski - członek komisji
Grzegorz Duda - członek komisji
Agnieszka Piekarska - członek komisji

Komisji Strategii, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

Bogusława Matejczuk - Przewodnicząca Komisji Strategii, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Marek Chwalczuk - Zastępca Przewodniczącej Komisji Strategii, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Barbara Bloch - członek komisji
Grzegorz Duda - członek komisji
Adam Domański - członek komisji
Łukasz Gołąb - członek komisji
Adam Wiśniewski - członek komisji
Adam Kaczmarek - członek komisji
Sławomir Sokołowski - członek komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

Adam Wiśniewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Tomasz Goździk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Barbara Bloch - członek komisji
Marcin Brzezowski - członek komisji
Łukasz Gołąb - członek komisji
Agnieszka Piekarska - członek komisji
Sławomir Sokołowski - członek komisji
Tomasz Świć - członek komisji
Sławomir Teleon - członek komisji

 

DSC 1241Z okazji jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchody Święta Niepodległości w Parczewie były wyjątkowo uroczyście świętowane.W Wigilię Święta Niepodległości odbył się koncert „Niepodległość niejedno ma imię - historia Polski pieśnią pisana...” podczas którego, mieliśmy okazję wysłuchać pięknych utworów patriotycznych w wykonaniu Katarzyny Góras TRIO oraz operetkowych prezentowanych przez solistów Opery Śląskiej, a także recitalu Klaudii Drożdżyk. Po koncercie zapłonął Ogień Niepodległości przy którym Burmistrz Parczewa odczytał odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali pieśń „My pierwsza brygada”.

W dzień Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada odbył się uroczysty pochód mieszkańców Parczewa oraz przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych i pocztów sztandarowych. Przy akompaniamencie pieśni narodowych, granych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Parczewie, złożono kwiaty pod pomnikami Niepodległości oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w Bazylice Mniejszej odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji naszej Ojczyzny. Na zakończenie odbył się koncert pieśni patriotycznych z kontekstem historycznym w wykonaniu artystów Filharmonii  im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Składamy serdeczne podziękowania współorganizatorom tych uroczystości tj. Zarządowi Powiatu w Parczewie, Dziekanowi Dekanatu Parczewskiego oraz Dyrekcji i pracownikom Parczewskiego Domu Kultury w Parczewie.