plakat powstaniewarszawskie e1405936180823 620x2861 sierpnia obchodzona jest 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00 zabrzmią syreny alarmowe. Warto się na chwilę zatrzymać oraz uczcić pamięć bohaterów, którzy walczyli i ginęli podczas Powstania Warszawskiego.

alarm 001 800x300W dniu 1 sierpnia 2019r. o godzinie 17.00 będzie podawany głośny akustyczny sygnał alarmowy dla ludności województwa lubelskiego – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.
Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia                                                   i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

 

Szef Obrony Cywilnej
Burmistrz Parczewa  

attention 23334 1280Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Parczew:


 Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 59, 57 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, instalację wod. – kan. i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 25,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 07. 08. 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Więcej informacji

Publikacja2Informujemy, że Gmina Parczew podjęła współpracę z Fundacją Akademia Umiejętności w sprawie możliwości otwarcia żłobka na terenie miasta Parczewa. Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Parczewie, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0024/18, działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

W związku z realizacją projektu planowane jest otwarcie żłobka od września 2019 roku przy ul. Nadwalnej. Pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie będzie bezpłatne przez okres 2 lat trwania projektu.

Więcej informacji można pozyskać na stronach iternetowych oraz pod nr telefonów 

https://www.facebook.com/Akademia-Malucha-Parczew-2356534224439709/?modal=admin_todo_tour  

OGŁOSZENIE
Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 336, o pow. 0,6482 ha, położona w Parczewie, przy ul. Przemysłowej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej; KW LU1R/00056777/0; nieruchomość bez obciążeń
i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi          - 155 000,00 zł;

- wadium wynosi                                            -   10 850,00 zł;

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.