attention 23334 1280Burmistrz Parczewa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie.

Załączniki:

Zarządzenie

Ogłoszenie

IsOlJXZN 400x400Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.
Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.
Więcej informacji na ich temat, metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów jest na stronie internetowej GUS:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/

Plakat

plakat Dzień dzieckaZapraszamy na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który odbedzie się na stadionie MOSiR w Parczewie. Szczegóły na plakacie.

Plakat