flaga Polski2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Zachęcamy wszystkich do wywieszenia przed swoimi posesjami, z balkonów oraz okien, polskiej flagi narodowej. Pamiętajmy, aby flaga wisiała też w dniu Święta Narodowego 3. Maja.
Pokażmy, że jesteśmy dumni z biało-czerwonych barw!

logo luw2INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających
z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie Termin wstrzymania przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w § 2 ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., uległ zmianie: z „do dnia 26 kwietnia 2020 r.” na „do odwołania”

Pełna treść informacji - plik pdf

3 maja3 maja to data szczególna, związana z rocznicą uchwalenia w 1791 roku konstytucji, czyli ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Święto Narodowe Trzeciego Maja mieszkańcy Gminy Parczew upamiętniali, corocznie, uroczystym pochodem, jednak ze względu na ograniczenia epidemiologiczne w tym roku nie planujemy przeprowadzenia ceremonialnych uroczystości. Święto zostanie uczczone złożeniem wieńców pod parczewskimi pomnikami: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wolności.

Informujemy również, że 3 maja o godz. 12.00 będzie odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny w parczewskiej bazylice.

kolejne kroki

 Kolejne kroki w walce z koronawirusem

zmiany 04 06.05.2020Podstawowe, najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

- Zachowanie 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej;

- Zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych;

- Praca i uczenie się zdalnie - jeśli tylko jest to możliwe;

- Ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu);

- Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Stopniowy powrót do normalności:

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele od poniedziałku 4 maja 2020.

  1. 1. Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków:

- Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe) – zostaną otwarte;

- Wprowadzony zostaje limit osób - na 1 osobę musi przypadać 15 m2 powierzchni handlowej (nie wlicza się powierzchni korytarzy);

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu.

  1. 2. Hotele i noclegi ruszają, ale bez basenów i siłowni

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju, bez serwowania na miejscu.

  1. 3. Sklepy budowlane czynne w weekendy
  1. 4. Wznawiają działalność: biblioteki, muzea, archiwa oraz pozostała działalność związana z kulturą

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

  1. 5. Wznowienie rehabilitacji leczniczej dla osób chorych i cierpiących na dolegliwości bólowe

Ważne! Salony masażu nadal pozostają zamknięte.

  1. 6. Żłobki i przedszkola – otwarcie od 6 maja:

- Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach;

- Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie;

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jst, lub gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

zmiany 04 06.05.2020