attention 23334 1280Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej Orange (83958N!) PARCZEW_MIASTO_2 (WBP_PARCZEW_NOWA2), zlokalizowanej w miejscowości 21-200 Parczew, ul. Nowa 2.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 Mapa - plik jpg

logo luw2WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2020 r.


Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie do dnia 26 kwietnia 2020 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP.

Pełna treść - plik pdf

Fotografia os. PolnaKontynuujemy wykonywanie zadań inwestycyjnych, ujętych w Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017 – 2023, przyjętego przez radnych Rady Miejskiej w Parczewie. Tym razem zostanie odnowione osiedle przy ul.: Polnej, Deszczowej i Jana Pawła II w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja Osiedla Polna w Parczewie, realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 2017-2023 - Zadanie 3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych.

W ramach prac zostanie wykonana:

- przebudowa i remont ciągów pieszo - jezdnych oraz parkingów na osiedlu Polna;

- budowa dwóch, nowych, placów zabaw z miejscami rekreacji w postaci: siłowni plenerowych czy stołów do gry w szachy;

- remont i przebudowa budynku usługowego przy ul. Polnej 52, w którym powstanie filia Centrum Spotkań Międzypokoleniowych;

Powstanie nowy chodnik przy al. Jana Pawła II od ul. Deszczowej do ul. Polnej oraz uzupełniony zostanie fragment chodnika przy ul. Deszczowej, a także wykonany zostanie monitoring wizyjny osiedla oraz wymienione zostaną stare słupy oświetleniowe.

Prace budowlane zaczynamy od początków maja, a zakończenie planujemy w październiku. Realizacją zadania zajmie się jedna z parczewskim firm. W postępowaniu przetargowym na wykonanie robót wpłynęły 3 oferty (dwie z Parczewa i jedna z Lublina). Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Komunalnych w Parczewie i wykona prace za kwotę 1,85 mln zł (Gmina miała zabezpieczone na ten cel 2,088 mln). Pozostałe oferty opiewały na kwoty ponad 2 mln zł.

Wykonanie tego etapu rewitalizacji Parczewa sprawi, że osiedle po prostu wypięknieje, poprawi się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców osiedla (i nie tylko osiedla), a realizacja prac pozwoli na wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej, skierowanej do każdego pokolenia mieszkańców naszej gminy.

Swieta

 

Koronawirus: informacje i zalecenia

gov.pl 1Przeczytaj i stosuj.

1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

- dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

- wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),

- wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.