PLAKAT2019Parczewska Grupa Rowerowa od ponad 10 lat zajmuje sie przeprowadzaniem zawodów kolarskich.

Wieloetapowy wyścig kolarski LUBELSKA VUELTA jest organizowany od 2012 roku. Ideą organizatora i komandora zawodów – Pana Włodzimierza Oberdy, było pokazanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych Lubelszczyzny, a także propagowanie kolarstwa jako dyscypliny sportu i aktywnej formy spędzania czasu.

Lubelska Vuelta należy do wymagających wyścigów. Wpływ na to ma charakterystyka zawodów oraz czas trwania- 3 dni. Zawody przeznaczone są dla kolarzy amatorów, a ostatnimi laty przede wszystkim dla kolarzy amatorów posiadających licencję CYKLOSPORT i MASTERS PZKol. W zawodach przewidziany jest udział zarówno mężczyzn jak i kobiet. Zawodnicy klasyfikowani są wg kategorii wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Przedział wiekowy zawodników to 15-80 lat. Od trzech lat prowadzona jest także klasyfikacja drużynowa.

attention 23334 1280Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systsemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługe dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Wiecej informacji w załączonym piśmie.

Załącznik:

Pismo Sekretarza Stanu

wypalanie trawyUstawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieuzytków,rowów, pasów przydrożnych,trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od lasów.

 

Załącznik:

Ulotka

PSPKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie informuje, że przeprowadzona analiza zdarzeń na terenie województwa lubelskiego wykazała znaczny wzrost występowania pożarów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w wyniku, których nastąpił zgon użytkowników. Tylko na terenie powiatu parczewskiego od 1 stycznia br. odnotowano 20 pożarów obiektów mieszkalnych, w wyniku których śmierć poniosła jedna osoba.

W załączeniu informacje prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa w naszych mieszkaniach, które mają na celu wzrost świadomości społecznej i zminimalizowanie wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń.

Załącznik:

Informacje prewencyjne

ukeInformacja o uruchomieniu Atlasu szerokopasmowego dostępu do Internetu. Narzedzie jest dostępne na stronie https://mapbook.uke.gov.pl/

Załącznik:

Pismo Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej