MOSIRMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniu 8 sierpnia 2020 na kompleksie boisk przy Al. Jana Pawła II 1 w Parczewie Otwarte Mistrzostwa Miasta Parczewa w Siatkówce Plażowej. W imprezie wystartowało 6 drużyn podzielonych na dwie grupy. W grupach zespoły grały systemem każdy z każdym. Po przeprowadzeniu eliminacji grupowych do dalszych gier wychodziły po 2 zespoły z grupy. Najlepszym zespołem w grupie A zostali „Leśnicy” w składzie Sakowicz Jakub i Sakowicz Mateusz Wyryki k/ Włodawy, drugie miejsce zajęli zawodnicy z Parczewa w składzie Swić Tomasz i Wróblewski Zbigniew. Miejsce nie dające awansu do dalszych gir zajęli Chilczuk Ireneusz i Chilczuk Ariel z Debowej Kłody. W grupie B prym wiedli, wygrywając wszystkie swoje mecze „Strażaki” w składzie Izdebski Grzegorz i Fiutka Paweł z Parczewa. Drugie premiowane awansem miejsce zajęli Praczyk Jakub i Rybak Wojciech Skra Parczew. Na trzeciej pozycji sklasyfikowani zostali Osipiuk Rafał i Osipiuk Piotr z Wisznic. W półfinałach Praczyk Jakub i Rybak Wojciech z Parczewa pokonali braci Sakowiczów Jakuba i Mateusza 2:0 natomiast Izdebski Grzegorz i Fiutka Paweł uporali się z Tomaszem Swiciem i Zbigniewem Wróblewskim w stosunku 2:0. W meczu o brązowy medal Mistrzostw Parczewa Sawkowicz Jakub i Sakowicz Mateusz wygrali 2:0/ 15:10. 15:11/ z parą Tmasz Swić i Zbigniew Wróblewski. W wielkim Finale imprezy stanęły dwie drużyny z Parczewa Grzegorz Izdebski i Paweł Fiutka pokonali 2:1 /13:15 15:7 i 15:12/ parę Jakuba Praczyka i Wojciecha Rybaka . Najlepsze 3 zespoły udekorowane zostały pamiątkowymi medalami i upominkami rzeczowymi. Najbardziej doświadczonym zawodnikiem został Ireneusz Chilczuk z Dębowej Kłody. Sędzią głównym zawodów był Zbigniew Smoliński.

Czytaj więcej .....

Sieć otwartych możliwości

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek Internet jest częścią naszego życia. Wpływa nie tylko na komunikację i rozrywkę, ale też wspiera edukację, umożliwia pracę zdalną czy opiekę medyczną.

Co daje sieć światłowodowa?

- szybki Internet dostępny w Twoim domu i firmie.
- dostęp do usług cyfrowych w tym telewizji 4k.
- rozwój lokalnych ośrodków kultury i szkół.
- wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu.

Pomóż nam zmienić okolicę

Jesteś właścicielem nieruchomości, przez którą zaplanowano przebieg sieci światłowodowej?
Wyraź zgodę na przeprowadzenie kabla pod ziemią lub na podwieszenie światłowodu na istniejącym słupie. Dzięki temu będziemy w stanie dotrzeć do większej liczby mieszkańców.

Projekt budowy sieci realizują:

FIBEE - inwestor i beneficjent Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Fiberhost - marka operująca otwartą siecią światłowodową.

Plakat siec swiatlowodowa

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:
- Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
- Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
- Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.

Wnioski zgłoszeniowe kandydatów (w załączniku) można składać do dn. 4 września 2020 r.

Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPP WL
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dn. 22 września 2020 r. w Lubelskim w Centrum Konferencyjnym podczas Gali III Sektora w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020).

Więcej informacji:
http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zapraszamy-do-zglaszania-kandydatow-do-bdquonagrody-trzeciego-sektorardquo-ogloszonego-przez-rade-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-1317.php

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konwent-regionalna-siec-wspolpracy-organizacji-pozarzadowych-z-samorzadem-terytorialnym-i-lubelskie-forum-inicjatyw-pozarzadowych-polaczone-z-gala-iii-sektora/

Załączniki:

Regulamin

Wniosek

Gala III Sektora

attention 23334 1280Burmistrz Parczewa przypomina o możliwości składania wniosków do zmiany Studium na terenie miasta (zakres zmiany obejmuje wyłącznie obręb geodezyjny Parczew Miasto).

Wnioski należy składać do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium na terenie miasta znajduje się pod adresem: https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80&p1=szczegoly&p2=1535539

Aktualne przeznaczenie działki w studium można znaleźć korzystając z Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Parczew pod adresem: http://sip.gison.pl/parczew lub dzwoniąc pod nr tel. 83 355 12 27.

Załączniki: Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu.