Urząd Miejski w Parczew informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Miejskiego, piętro II pokój nr 38,w godzinach pracy urzędu w terminie do 12 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu 83 3551169.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2019 roku składanym do ARiMR).W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

Dokumenty do pobrania:

attention 23334 1280Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Parczew:

 

 


 Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 59, 57 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, instalację wod. – kan. i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 25,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 Lokal użytkowy nr 9 o powierzchni użytkowej 22, 50 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Czytaj wiecej..

01W sobotę 15 czerwca 2019r. odbył się XXV Ogólnopolski Zlot Kapel Podwórkowych w Parczewie. Głównym celem imprezy jest pielęgnowanie tradycji folkloru miejskiego, czyli tradycyjnego ulicznego i podwórkowego muzykowania.

Fotorelacja

INSPEKTOR SANInformacja Państwowej Inspekcji sanitarnej na temat bezpiecznych wakacji. Szczegóły na ulotce.

ULOTKA

attention 23334 1280 300x259     W związku z wyborami do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej zarządzonymi na 28 lipca 2019 roku informujemy, że od dnia 18 czerwca 2019 roku zostanie wyłożony w Urzędzie Miejskim w Parczewie pok. 31 (II piętro) w godzinach pracy urzędu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach.
     Wszyscy zainteresowani wyborami mogą sprawdzić, czy zostali ujęci w przygotowanym spisie wyborców. Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy (na podstawie pisma KRIR oraz odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych dot. członkostwa w samorządzie rolniczym).