1460x616

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.

Czytaj wiecej ....

Oddaj głos

szczesliwy uczenInformuję, że wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew, planują rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym od 1 września 2020 r. z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Edukacji Narodowej.

Dowożenie uczniów planujemy realizować na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie transportu zbiorowego (wszyscy uczniowie mają obowiązek zakrywania nosa i ust w czasie przebywania w autobusie szkolnym).

Szczegółowe komunikaty dotyczące spraw bieżących będą zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych placówek, a szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie od dyrektorów.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r znajduje się lista najczęstszych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września 2020 roku. Katalog jest na bieżąco aktualizowany.

 

Stanisław Chojak
Kierownik Referatu Oświaty i Kultury
Urzędu Miejskiego w Parczewie

MRiRWpiwMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

 

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń — nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo
szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną
bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

      Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno Żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami
z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

Ulotka informacyjna apel ASF