Kolejny przykład dobrej współpracy Gminy z instytucjami zewnętrznymi.

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi właśnie remont mogiły zbiorowej żołnierzy z SGO Polesie gen. Franciszka Kleeberga, którzy zginęli w okolicach Parczewa, w 1939 roku. Odnowienie i renowacja miejsca wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego, położone na cmentarzu parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, jest w całości finansowane przez IPN.

DSCN9582 1www

Dobra współpraca Gminy Parczew i Zarządu Dróg Wojewódzkich zaowocowała kolejną, miejską inwestycją. Do 30 listopada 2019 powstanie zatoka postojowa i chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej 815 przy Szkole Podstawowej nr 1, pomiędzy ulicami: Szkolną i Krańcową. Ta oczekiwana przez mieszkańców, a przede wszystkim przez społeczność szkolną budowa pochłonie prawie 250 tys. zł. na podstawie, wykonanej przez Gminę, dokumentacji technicznej, przekazanej ZDW w Lublinie.

DSCN9575 1www

DSCN9574 1www

DSCN9576 1www

plakat BR duzy 12032019

Dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Parczew z Zarządem Dróg Wojewódzkich został wyremontowany most przy ul. Warszawskiej. Remont chodników oraz wymiana poręczy mostowych pochłonęły prawie 150 tys. zł i zostały w całości sfinansowane przez ZDW w Lublinie.

 

DSCN9585 1www

DSCN9589 1www

DSCN9590 1www

IMG 20191006 120750W niedzielę 06.10.2019r. grupa miłośników turystyki rowerowej wzięła udział w „II Rowerowym Rajdzie Niepodległości - Parczew 2019”. Uczestnicy rajdu po otrzymaniu pakietu startowego wyruszyli w trasę odwiedzając po drodze miejsca upamiętniające wydarzenia związane z historią Parczewa i okolic. Podczas postojów m. in. przy Pomniku Niepodległości , Pomniku mjr Bogusława Ejtminowicza, nad Jeziorem Obradowskim, przy pomnikach i grobach partyzanckich można było wysłuchać ciekawych informacji o historii czy walorach przyrodniczych tych miejsc. W czasie rajdu przy wiacie turystycznej obyło się ognisko, w trakcie którego uczestnicy imprezy mogli zjeść pieczoną kiełbaskę, wypić gorąca herbatę i nabrać sił przed dalszą wyprawą.

Dziękujemy współorganizatorom rajdu tj. Parczewskiej Grupie Rowerowej, Nadleśnictwu Parczew oraz Powiatowej Komendzie Policji w Parczewie za wsparcie oraz udział w organizacji tego wydarzenia.

Ranking 2019Dziennik Rzeczypospolita opracowuje co roku ranking, oceniając samorządy pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju. Zasady rankingu określa Kapituła, a jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki ujmowane w kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Na sklasyfikowane z całej Polski 864 samorządy lokalne Parczew zajął wysokie, 83 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Z województwa lubelskiego przed naszą gminą znalazły się tylko Puławy (3 miejsce), oraz w drugiej 50-tce Janów Lubelski, Frampol i Biłgoraj.