rozpoczecie rokuZ okazji nowego roku szkolnego 2018/2019 życzę wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było dla Was fascynującą przygodą, odnajdywaniem siebie oraz rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.
Niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu przyjaźni!
Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele radości, dumy i nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci.
Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół życzę, by był to rok owocnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

Paweł Kędracki
Burmistrz Parczewa

1W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Parczewie miało miejsce podpisanie umowy na zakup pojazdu specjalistycznego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Parczewie. Pojazd będzie służył do udrażniania i czyszczenia kanalizacji, przepompowni oraz kanalizacji burzowej. Do tej pory, samochód tego typu, w przypadku nagłych zdarzeń czy awarii musiał być sprowadzany z Białej Podlaskiej czy Lublina. Przetarg wygrała firma POLCAB N. Gamoń Sp. Jawna z Rybnika. Wartość pojazdu to kwota ok. 1.200.000,00 złotych, dofinansowanie do jego zakupu w 65% pochodzi ze środków UE. Dostawa pojazdu planowana jest do ok. końca I kwartału 2019 roku.

1

2

3

IMG 0662 1 Copy     W dniach 14-18 sierpnia 2018 r. gościła w Parczewie delegacja gości z Bressuire, partnerskiego miasta z Francji. Wizyta ta miała szczególny charakter z uwagi na przypadającą w tym roku dwudziestą rocznicę współpracy Parczewa i Bressuire. Goście z Francji zwiedzali Parczew i okolicę. Przy okazji wizyty odsłonięta została tablica, przy rondzie Bressuire, upamiętniająca współpracę miast partnerskich.
     Składamy serdeczne podziękowania rodzinom, które gościły przybyłych mieszkańców Bressuire.

Parczew Siemien     1 sierpnia w Urzędzie Gminy w Siemieniu odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Parczew - Siemień. Wykonawcą tej największej inwestycji drogowej w historii Powiatu Parczewskiego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA w Parczewie. W jej ramach przebudowane zostanie prawie 10 km drogi w tym m.in.: przebudowa nawierzchni, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżka rowerowa oraz parking przy przystanku Parczew Kolejowa.
     Wartość inwestycji, której zakończenie planowane jest na 30 listopada 2019, to ponad 14 mln złotych z czego około 4 mln stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a pozostałą część finansują: Starostwo Powiatowe, Gmina Parczew i Gmina Siemień.
     Remont drogi Parczew – Siemień jest częścią dużej inwestycji, której liderem jest Starostwo Powiatowe w Lublinie i realizowanej w ramach projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy. Wartość całkowita projektu to ponad 210 mln zł.

DSC 0041W dniu 20.07.2018r w Parczewie odbył się po raz kolejny Jarmark Jagielloński. Podczas trwania imprezy przed publicznością zaprezentowały się zespoły Kapela Ludowa Czeremcha – Milanów, Chmiel – Chmielów, Echo Dębowej – Dębowa Kłoda, Sosna –Sosnowica, Jednolatki- Kolonia Miłków, Parczewiacy- Parczew, Alebabki – Gródek Szlachecki, Zespół śpiewaczy Radość- Liszno, Echo – Stoczek, Kapela Ciotki Teresy- Kolonia Kolano, Kapela Rodzinna Kaliszków z Holenderni, Złota Jesień- Parczew.