Poprawa dostępności społeczno-kulturalnej i gospodarczej poprzez przebudowę ul. Piwonii w Parczewie


W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniona została firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Parczew S.A. ul. 11-go Listopada 170, 21-200 Parczew

Wartość inwestycji: 1 017 800,00 zł.
Wartość dofinansowania inwestycji: 606 241,00 zł
Zadanie jest realizowane w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej
Umowa pomiędzy Gminą Parczew i Wykonawcą podpisana została w dniu 05.07.2018 r.
Przedmiotem Inwestycji jest modernizacja drogi gminnej ul. Piwonia od km 0+000 do km 0+688,61 według założonego lokalnie kilometrażu drogi wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej.
Planowane zakończenie robót – do 15 października 2018 r.

1Budowa skateparku w Parczewie

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniona została firma:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ.-WOD-BUD sp. z o.o., ul. Nowickiego 8,
20-817 Lublin

Wartość inwestycji: 448 824,00 zł
Wartość dofinansowania inwestycji: 300 000,00 zł
Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
Umowa pomiędzy Gminą Parczew i Wykonawcą na budowę skateparku podpisana została w dniu 04.07.2018 r.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 30.09.2018 r.
Zakres inwestycji obejmuje Budowę Skateparku usytuowanego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie zlokalizowanego na działce nr 2215 położonej w obrębie 1 w Parczewie.
Obiekt usytuowany będzie w północna-zachodniej części działki przy kortach tenisowych.
Skatepark zajmie powierzchnię 612,40 m2, w tym płyta betonowa (posadzka) o powierzchni 363,75 m2 wyposażona w elementy skateingowe wykonane z prefabrykatów betonowych oraz chodnik z bezfazowej kostki betonowej o powierzchni 127,50 m2.
Budowa żelbetowego skateparku służyć będzie do jazdy na rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach (rolki agresywne). Preferowaną technologią budowy skateparku jest budowa przy użyciu prefabrykowanych elementów skateingowych montowanych na placu budowy przy zachowaniu monolityczności konstrukcji.

Skatepark został podzielony na cztery sekcje zawierające różne urządzenia jezdne oraz elementy skateingowe:
Sekcja nr 1.1 Bank z Murkiem, Grindbox’y.
Sekcja nr 1.2 Bank, Hubba, Poręcz, Piramida.
Sekcja nr 1.3 Murek łukowy, Barcelona bank z Poręczą, Manualpad’y.
Sekcja nr 1.4 Quoter, Górka.

Ustawienie urządzeń jezdnych cechuje ergonomia jazdy oraz kreatywność w wykonywaniu ewolucji.

Wokół Skateparku projektuje się chodnik o szerokości1,5 m wyposażony w trzy ławki do siedzenia z koszami na śmieci.

23

p.plazowaMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniu 30 czerwca 2018 na boiskach do piłki plażowej I Turniej o Grand Prix Parczewa w Siatkówce Plażowej. W inauguracji imprezy wystartowało 7 zespołów. Warunki do gry w tym dniu były bardzo trudne, ponieważ wiał dość porywisty wiatr, który utrudniał zawodnikom rozegranie piłki. Poziom zawodów stał na bardzo dobrym poziomie. Turniej rozegrano systemem brazylijskim do dwóch przegranych meczy. Każdy z meczy rozstrzygano do 2 wygranych setów. Najlepiej w pierwszym turnieju zaprezentowali się Sobaszek Dawid i Łoziński Konrad z Kołaczy k/Włodawy którzy wygrali wszystkie swoje mecze, kroku dotrzymywali im Dąbkowski Damian z Ostrowa Lub. i Olejniczek Adam z Nowej Woli którzy nieznacznie w finale imprezy przegrali 2:1. Na trzecim stopniu podium stanęli Stal Miłosz i Wójtowicz Marcin z Chełma którzy w meczu o trzecie miejsce pokonali 2:1 Praczyka Jakuba i Rybaka Wojciecha z Praczewa. Kolejne miejsca zajęli: Mańko Arkadiusz i Wierzbicki Marek z Radzynia, Wiczuk Daniel i Klimek Rafal z Wisznic oraz Najs Jacek i Najs Michał z Warszawy. Kolejny drugi turniej zostanie rozegrany w sobotę 28 lipca o godzinie 14:00. Dla najlepszych 4 par w ogólnej klasyfikacji po rozegraniu 3 turniejów przewidziane są nagrody i trofea sportowe ufundowane przez organizatorów imprezy. Zapraszamy do udziału w kolejnym turnieju.

Więcej informacji

Gmina Parczew informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Miejskiego w Parczewie w sprawie oszacowania tych szkód do dnia 12 lipca 2018 r.

Dokumenty, które należy złożyć dostępne są w tut. Urzędzie pokój nr 38 oraz dołączone są do informacji poniżej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. składanym do ARiMR).

W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

Dokumenty do pobrania:
1) Oświadczenie rolnika - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
2) Oświadczenie rolnika o uprawach
3) Oświadczenie rolnika o budynkach
4) Oświadczenie rolnika o sadach
5) Oświadczenie rolnika o startach i ilości zwierząt w gospodarstwi

IMAG0396 CopyW niedzielę grupa miłośników jazdy na rowerze brała udział w „Rowerowym Rajdzie Niepodległości – Parczew 2018”. Uczestnicy po otrzymaniu pakietu startowego wyruszyli w trasę, odwiedzając po drodze miejsca i symbole z przeszłości , upamiętniające wydarzenia związane z walkami o niepodległość . Rajd zakończył się nad Bobrówką, gdzie uczestnicy przy wspólnym ognisku wysłuchali ciekawych informacji o historii i walorów przyrodniczych tego miejsca.
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom rajdu tj. Parczewskiej Grupie Rowerowej, Nadleśnictwu Lasów Parczewskich oraz Powiatowej Komendzie Policji w Parczewie za wsparcie oraz udział w organizacji tego wydarzenia.