attention 23334 1280Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

 

 

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 920, o pow. 0,12 ha, położona w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, KW LU1R/00058049/2; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 20 000,00 zł;
- wadium wynosi - 1 400,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 277, o pow. 0,1761 ha, położona w Parczewie Rolnym, przy
ul. Kleeberga, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KW LU1R/00050669/8; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 92 400,00 zł;
- wadium wynosi - 6 000,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 336, o pow. 0,6482 ha, położona w Parczewie, przy
ul. Przemysłowej, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej; KW LU1R/00056777/0; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 155 000,00 zł;
- wadium wynosi - 9 300,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszego przetargu - 09.08.2019 r., drugiego przetargu – 08.11.2019 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia
17 kwietnia 2020 r. (liczy się termin wpływu środków na rachunek Urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro,
tel. 83 355 12 27.

grupoweW dniu 3 marca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyły się eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku OSP RP. Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dzieci i młodzież poznają również techniki pożarnicze, organizację ochrony pożarniczej oraz historię i tradycję ruchu strażackiego. Konkurs został poprzedzony eliminacjami środowiskowymi, w których wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. W grupie I szkół podstawowych reprezentującej przedział klas I-VI udział wzięło 16 uczniów, zaś w grupie II reprezentującej szkoły podstawowe- klasy VII i VIII udział wzięło 15 uczniów.
Opiekunami uczniów przygotowujących do uczestnictwa w konkursie byli: pani Marta Olszewska - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce oraz pani Małgorzata Ciesielska – Dyrektor ZPS w Przewłoce, pan Grzegorz Lis - nauczyciel SP Nr 3 oraz pan Andrzej Turowski – Dyrektor SP Nr 3, pan Krzysztof Nieścioruk – nauczyciel SP nr 1 i 
pan Grzegorz Ignatowicz – nauczyciel SP nr 2.
Zgodnie z regulaminem konkursu, do eliminacji miejsko-gminnych weszło po 4-5 uczniów z każdej Szkoły.
Na podstawie regulaminu OTWP komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Parczewa przygotowała testy pisemne z zestawem 40 pytań. Po dokonaniu oceny prac pisemnych, jury eliminacji miejsko-gminnych zakwalifikowało do finału eliminacji powiatowych następujących uczestników:
- grupa I (szkoły podstawowe: klasy I-VI): Kopińska Weronika (26 pkt) ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie, Oleksiuk Julia (22 pkt) z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce oraz Brzozowska Daniela (29 pkt) ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie;
- grupa II (szkoły podstawowe: klasa VII i VIII): Mazur Damian (24 pkt) ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie, Karpik Krystian (21 pkt i 5 pkt z dogrywki) ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie oraz Szczygielski Jakub (21 pkt i 3 pkt z dogrywki) również ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Parczewa oraz słodki poczęstunek.
Młodzieży szkolnej składamy gratulacje, opiekunom podziękowania za trud przygotowania
do turnieju, a tegorocznym laureatom życzymy sukcesu na szczeblu powiatowym.

4. Baner 970x250W organizacjach pozarządowych siła! Chcemy z niej skorzystać i działać razem. Dlatego ogłaszamy konkurs na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci, którą wspólnie zrealizujemy.

Naszym celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Niezależnie, ile mają lat – zależy nam, aby byli świadomymi użytkownikami internetu. Nie chcemy straszyć. Chcemy edukować. Pokazywać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi.

Zróbmy to razem!

– Bezpieczeństwo w sieci to temat, który dotyczy każdego z nas. Dlatego do wspólnego działania zapraszamy organizacje pozarządowe. Wierzymy w ich potencjał i chcemy z niego czerpać – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – To właśnie do nich adresujemy nasz konkurs „NieBezpieczni w sieci”, który organizujemy w ramach kampanii „e-Polak potrafi!” – dodaje szef MC.

Zadanie konkursowe? Przyślijcie nam swoje pomysły na kampanię edukacyjno-informacyjną, która najlepiej – Waszym zdaniem – zrealizuje to założenie.

Nagroda? Pieniężna. Choć nie tylko – zrealizujemy, we współpracy ze zwycięskimi NGO, od 1 do 3 najlepszych kampanii. W sumie przeznaczymy na ten cel 500 000 złotych.

Jakich pomysłów szukamy?

Kreatywnych, innowacyjnych, nieprzeciętnych.
Aby wziąć udział w naszym konkursie, musicie spełnić tylko dwa warunki:
1. mieć doświadczenie w realizacji minimum jednej kampanii edukacyjnej/informacyjnej,
2. wypełnić prosty formularz dostępny pod adresem: www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs

Grupy docelowe zgłaszanych do konkursu kampanii:

Zależy nam, aby kampanie docierały do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
1. dorośli korzystający z internetu, o niskiej świadomości zagrożeń (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 34. roku życia, głównie ze wsi, małych i średnich miast
o dochodach poniżej średniej),
2. przedsiębiorcy (małych i średnich przedsiębiorstw),
3. opiekunowie dzieci.
Szczegółowe cele znajdziecie w regulaminie naszego konkursu.

Dwa etapy oceny

Do naszego konkursu możecie zgłosić projekt nowej kampanii edukacyjno-informacyjnej lub kampanię, którą realizowaliście już wcześniej i chcielibyście ją powtórzyć lub rozwinąć

Udział w konkursie podzieliliśmy na dwa etapy. W pierwszym – Kapituła Konkursowa dokona oceny koncepcji Waszej kampanii.

Autorzy maksymalnie pięciu najlepiej ocenionych pomysłów zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie konkursu. A ten polegał będzie na prezentacji kampanii przed Kapitułą Konkursową.

W zależności od wyników tego etapu, wybierzemy liczbę laureatów. A tych może być od jednego do trzech, a dokładnie od jednej do trzech, bo mówimy przecież o organizacjach pozarządowych.

Czas na terminy, o których musicie pamiętać.

Pierwszy i najważniejszy – 22 marca 2020 r. Do końca tego dnia czekamy na Wasze zgłoszenia. Od razu po zamknięciu listy zgłoszeń, nasza Kapituła Konkursowa weźmie się do wytężonej pracy. Od 14 kwietnia autorów najlepszych pomysłów będziemy zapraszać na spotkania i ich prezentację przed Kapitułą. Wyniki konkursu ogłosimy najpóźniej 8 maja.

Zależy nam na czasie – zwycięskie projekty zrealizujemy wspólnie pomiędzy czerwcem a październikiem tego roku.

To teraz w skrócie:

22 marca 2020 r. – do tego dnia czekamy na Wasze zgłoszenia

22 marca – 12 kwietnia 2020 r. – pierwszy etap konkursu, ocena koncepcji kampanii przez Kapitułę Konkursową

14 kwietnia 2020 r. – rozpoczęcie drugiego etapu konkursu, prezentacje najlepszych pomysłów przed Kapitułą Konkursową

8 maja 2020 r. – ogłoszenie zwycięzcy/ zwycięzców!

Jest o co walczyć!

Przyszedł czas na informacje, na które na pewno czekacie. Pula nagród. To nie jest typowy konkurs, jakich wiele, w związku z tym pula nagród też jest inna, niż zwykle.

Zacznijmy od puli nagród pieniężnych – wynosi 15 000 zł. Za to pula środków na realizację pomysłów na kampanie – to aż pół miliona złotych!

Wysokość poszczególnych nagród zależy od liczby wyłonionych laureatów.

Więcej informacji na ten temat oraz wszystko inne, co powinniście wiedzieć przed zgłoszeniem się do konkursu, znajdziecie w jego regulaminie, który opublikowaliśmy na www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs

Organizatorzy i partnerzy

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Patronat medialny: ngo.pl oraz kampaniespoleczne.pl

Załączniki:

Zaproszenie skierowane do organizacji pozarządowych

Infografika

Videopost

Plakat WWS LFRLubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczek skorzystać mogą:
• studenci ostatniego roku studiów wyższych,
• poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
• zarejestrowani bezrobotni lub
• poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 103971,60 zł (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Oprocentowanie:
0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.
Okres spłaty: do 7 lat. Karencja – 12 miesięcy. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 31191,48 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:
• Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa - pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!
• Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych - 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!
• Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!
Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl
Wzory dokumentów dostępne na stronie:
http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

Kontakt:
Lubelska Fundacja Rozwoju
Rynek 7, 20 - 111 Lublin
tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34

logo

 

dzien kobiet2020Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na klimatyczny wieczór, pełen dobrej muzyki i występów tanecznych w wykonaniu dziecięcych zespołów.
Jak co roku występom artystycznym będą towarzyszyły stoiska z branży beauty tj. salony kosmetyczne oraz konsultantki firm kosmetycznych.
Dzień Kobiet – 7 marzec 2020 od godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie.
Zapraszamy!