Burmistrz Parczewa zaprasza na konferencję skierowana do wszystkich mieszkańców Gminy Parczew pt "OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC", która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie w dniu 21 października 2019 roku w godzinach 10.00 - 14.00.

OTWIERAM OCZY NA PRZEMOC

1um1 2W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Parczewie podpisano umowę pomiędzy Gminą Parczew reprezentowaną przez Burmistrza Parczewa - Pawła Kędrackiego, a Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Marcina Romanowskiego. Umowa dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu ratownictwa medycznego i ochrony własnej w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Parczew. Koszt całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 45 100,00 zł, zaś dotacja otrzymana ze środków Funduszu Sprawiedliwości to 44 649,00 zł.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa medycznego jest niezbędne do udzielania skutecznej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzeń drogowych.
Należy nadmienić, że to już kolejna dobra informacja dla OSP.
2 października, również w Urzędzie Miejskim w Parczewie Naczelnikom
i Prezesom jednostek OSP z terenu powiatu parczewskiego Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski wręczyli promesy na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r.” Otrzymane przez jednostki OSP środki w wysokości 5.000,00 zł będą przeznaczone na działalność kulturalną, sportową, edukacyjną i szkoleniową.
Jesteśmy przekonani, że zarówno zakupiony sprzęt jak też środki przeznaczone na działania statutowe OSP, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i spopularyzują ideę OSP wśród młodych ludzi.

Kolejny przykład dobrej współpracy Gminy z instytucjami zewnętrznymi.

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi właśnie remont mogiły zbiorowej żołnierzy z SGO Polesie gen. Franciszka Kleeberga, którzy zginęli w okolicach Parczewa, w 1939 roku. Odnowienie i renowacja miejsca wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego, położone na cmentarzu parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, jest w całości finansowane przez IPN.

DSCN9582 1www

Dobra współpraca Gminy Parczew i Zarządu Dróg Wojewódzkich zaowocowała kolejną, miejską inwestycją. Do 30 listopada 2019 powstanie zatoka postojowa i chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej 815 przy Szkole Podstawowej nr 1, pomiędzy ulicami: Szkolną i Krańcową. Ta oczekiwana przez mieszkańców, a przede wszystkim przez społeczność szkolną budowa pochłonie prawie 250 tys. zł. na podstawie, wykonanej przez Gminę, dokumentacji technicznej, przekazanej ZDW w Lublinie.

DSCN9575 1www

DSCN9574 1www

DSCN9576 1www

plakat BR duzy 12032019

Dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Parczew z Zarządem Dróg Wojewódzkich został wyremontowany most przy ul. Warszawskiej. Remont chodników oraz wymiana poręczy mostowych pochłonęły prawie 150 tys. zł i zostały w całości sfinansowane przez ZDW w Lublinie.

 

DSCN9585 1www

DSCN9589 1www

DSCN9590 1www