PPK

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
Wojewoda Lubelski, PFR oraz PFR Portal PPK
zapraszają na konferencję
„PPK blisko Ciebie”,
dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
Lublin, 15 września 2020 roku godz. 10.00
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sala Błękitna

 

Zaproszenie od Wojewody Lubelskiego

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZEWŁOCE
ZAPRASZA MIESZKANCÓW WSI PRZEWŁOKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEWŁOCE”

w ramach którego realizowane będą:

1. Warsztaty szycia toreb wielokrotnego użytku, zamienników toreb foliowych

2. Wyjazd studyjny do Zakładu Segregacji Odpadów Komunalnych w Lublinie

3. Warsztaty pieczenia chleba i ubijania masła w nowoczesnej kuchni.

4. Warsztaty przygotowania kompostu i kompostownika.

5. Wyjazd studyjny do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

6. Ekologiczny festyn rodzinny

 

Zapisy do udziału w projekcie pod nr 698-861-316. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

WFOŚIGW

plakat nabory 4 2020Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” informuje, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

plakat nabory 3 2020

1460x616Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali dziś, 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

W liście ministrowie podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego.

W załączeniu:

- komunikat prasowy,
- treść listu,
- wytyczne dotyczące transportu publicznego

MRPiPSPismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej