Folia 1Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Wiecej informacji .....

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia.
W przypadku pojawienia się symptomów takich jak:
– gorączka powyżej 38°C;
– kaszel;
– duszność.
podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach.
Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane
z Chin.

Aktualne informacje na temat w/w wirusa znajdują się na stronie https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

82777558 1007904826249333 8675532177812750336 o

84386065 1007905102915972 6117870704844079104 o

83545794 1008094892896993 8023994426512637952 o

815 20200129 1510Droga wojewódzka nr 815 na odcinku od Parczewa do Lubartowa została oficjalnie otwarta. Po remoncie tej 35 kilometrowej inwestycji powstała nowa konstrukcja nawierzchni i wspaniała na całej długości, ścieżka rowerowa oraz m.in.: - 9 obiektów mostowych; - 42 skrzyżowania; - 7,7 km dróg dojazdowych, - 40 zatok autobusowych, chodniki, 23 przepusty (przejścia dla zwierząt) i in. Całkowita wartość projektu to prawie 250 mln zł z czego ponad 200 mln to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dzięki realizacji tej inwestycji kierowcy pokonają trasę szybciej, a rowerzyści bezpieczniej.

siem 117 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Parczew - Siemień. Inwestycja realizowana była pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie”

Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln złotych, z czego około 4 mln wsparcie  unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a pozostała kwota pochodzi ze środków samorządów: Powiatu Parczewskiego, Gminy Parczew i Gminy Siemień.

Mając na uwadze, iż droga ta stanowi ważny trakt komunikacyjny dla mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Parczew oraz przebiega przez jeden z bardziej atrakcyjnych turystycznie terenów naszego regionu, władze Gminy Parczew podjęły współpracę z samorządem powiatu parczewskiego udzielając najwyższej w historii naszej Gminy pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na kwotę 2.119.798,42 mln zł.