logo pdk01Parczewski Dom Kultury zaprasza na zajęcia w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Zalączniki:

Zajecia dla dorosłych

Zajecia dla dzieci

Wierzbówka3 Copy   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzbówka IWA w styczniu 2018 roku rozpoczęło realizację projektu „Lokalne tradycje od kuchni - organizacja warsztatów kulinarnych, spotkań wiejskich festynów ludowych oraz wydanie zbiorów przepisów”. W ramach projektu zorganizowano w Wierzbówce warsztaty kulinarne Smaki z Dawnych Lat, które trwały od lutego do maja 2018r. Wzięły w nich udział wzięły panie z Wierzbówki oraz z sąsiednich sołectw: Przewłoki, Jasionki, Lasek, Koczerg i Tyśmienicy. Podczas warsztatów poznawano dawne receptury przygotowania tradycyjnych lokalnych potraw, wymieniono doświadczenia kulinarne z gospodyniami z innych miejscowości. Nabyte umiejętności uczestnicy projektu mieli okazję zaprezentować podczas „Spotkań wiejskich przy Stole” organizowanych w miejscowościach: Laski. Koczergi, Tyśmienica, Przewłoka, Jasionka oraz „Festynu ludowego” w Wierzbówce. Podczas festynów każdy mógł spróbować lokalnych przysmaków przygotowanych przez miejscowe gospodynie, zapoznać się z twórczością animatorów kultury ludowej, rzemiosła i rękodzielnictwa (odbyły się tradycyjne pokazy pszczelarstwa, kowalstwa, garncarstwa, wikliniarskie,) oraz posłuchać występów ludowych grup wokalnych.

   Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie okazał się wspaniałą inicjatywą pobudzającą integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, dając jednocześnie możliwość pogłębienia wiedzy w dziedzinie kuchni tradycyjnej. Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zrealizowania tego wspaniałego przedsięwzięcia.

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

 

logo iwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

plakat TRZY     Parczewski Dom Kultury zaprasza na wystawę malarstwa, rysunku i grafiki Anny Szymańskiej, Pauliny Melko i Róży Szymańskiej pt. "Trzy"
     Uroczysty wernisaż odbędzie się 7 września o godz. 18.00 Wystawa czynna od 10.09.2018r. do 5.10.2018r. w godz. 9.00 - 18.00

rozpoczecie rokuZ okazji nowego roku szkolnego 2018/2019 życzę wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było dla Was fascynującą przygodą, odnajdywaniem siebie oraz rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.
Niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu przyjaźni!
Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele radości, dumy i nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci.
Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół życzę, by był to rok owocnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

Paweł Kędracki
Burmistrz Parczewa

1W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Parczewie miało miejsce podpisanie umowy na zakup pojazdu specjalistycznego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Parczewie. Pojazd będzie służył do udrażniania i czyszczenia kanalizacji, przepompowni oraz kanalizacji burzowej. Do tej pory, samochód tego typu, w przypadku nagłych zdarzeń czy awarii musiał być sprowadzany z Białej Podlaskiej czy Lublina. Przetarg wygrała firma POLCAB N. Gamoń Sp. Jawna z Rybnika. Wartość pojazdu to kwota ok. 1.200.000,00 złotych, dofinansowanie do jego zakupu w 65% pochodzi ze środków UE. Dostawa pojazdu planowana jest do ok. końca I kwartału 2019 roku.

1

2

3