OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie uzupełnienia składów Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 5 ,8, 9 w gminie Parczew

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych nr 2 i nr 4 w gminie Parczew

Materiały szkoleniowe - prezentacje i wzory protokołów
Znajdujące się w załącznikach prezentacje i wzory protokołów stanowią wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Postanowienie NR 51/2020 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Parczew

     Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 15 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełniania i ewentualnych losowań składów obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Parczew 

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Klauzula informacyjna - członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Burmistrza Parczewa z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Parczewa z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP, wraz z kalendarzem wyborczym.