Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów na burmistrza

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rady gminy

Protokół wyników głosowania w wyborach Burmistrza Parczewa

Protokół wyników głosowania w wyborach Rady Miejskiej w Parczewie

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

Uchwała w sprawie podziału gminy Parczew na okręgi wyborcze

Uchwała w sprawie podziału gminy Parczew na stałę obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Parczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja o sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych

Informacja o tworzeniu KWS lub organizacji społecznej zamierzającego zgłszać kandydatów tylko w jednym województwie

Informacja o tworzeniu KWW zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie do 20 000 mieszkańców

Informacja o tworzeniu KWW zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie

Informacja o uprawieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych

Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców

Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat o przyjmowaniu zawiadomień

Kalendarz wyborczy

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Parczew oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Parczewa z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 11 września 2018 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie w sprawie składu, dni i godzin pełnienia dyżurów przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Lublinie

Informacja Burmistrza Parczewa, w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przedłużeniu terminu dokonywania zgłoszeń do Rady Miejskiej w Parczewie w okręgu Nr 9

Informacja o dyżurach MKW

Obwieszczenie Burmistrza Parczewa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat dotyczący uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 24 września 2018 r. o wydłużonym naborze kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie o nieprzeprowadzaniu głosowania na radnego w okręgu wyborczym nr 9 w Parczewie w Parczewie

Obwieszczenie Burmistrza Parczewa w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018rw sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 28 września 2018 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Gmina Parczew

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w Wyborach do Rady Miejskiej w Parczewie