Klauzula informacyjna dotycząca wyborców

Klauzula informacyjna dotycząca członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie nr 214/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Parczew

Postanowienie nr 208/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Parczew

Postanowienie nr 203/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

     Załącznik do postanowienia

Postanowienie nr 202/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r.

     Załącznik do postanowienia

Obwieszczenie Burmistrza Parczewa w sprawie udostępniania do wglądu spisu osób uprawnionych do głosowania

Informacja o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Parczew

Obwieszczenie o obwodach głosowania w Gminie Parczew

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Parczew

Informacja Burmistrza Parczewa w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie

Uchwała w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Parczew oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - kalendarz wyborczy

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Parczewie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Koczergach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dn, 06 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Parczew oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Parczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego