Jelonek - logo kompleksu - grafika poglądowa                 DNIA 30 MAJA
(BOŻE CIAŁO)
OBIEKT NIECZYNNY
DNIA 31.05.br. (piątek)
WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY
OD GODZ. 7.00 DO 22.00