Jelonek - logo basenu - grafika poglądowaW okresie od dnia 27.06.2022 r. do 22.07.2022 r.
Planowana jest przerwa techniczna.

Kompleks Sportowo-Rekreacyjnym "JELONEK"
będzie w tych dniach nieczynny