Spis treści

Podpisanie umowy na realizację instalacji solarnych

     Paweł Kędracki - Burmistrz Parczewa informuje, że 18 września 2017r. podpisał umowę na dostawę i montaż 455 kpl. instalacji solarnych na terenie Gminy Parczew z firmą ANTINUS Sp. z o.o. z siedzibą w 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 39 B5.
Realizacja robót budowalnych odbywać się będzie w dwóch etapach tj. 225 kpl. instalacji do 30 listopada 2017r. a pozostała część 230 kpl. Instalacji najpóźniej do 31 maja 2018r.
Harmonogram rzeczowy realizacji projektu po opracowaniu i uzgodnieniu z Gminą Parczew zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego do 25 września 2017r.
Nadmieniam, że Wykonawca kontaktować się będzie telefoniczne lub osobiście z mieszkańcami, a przedstawiciele firmy Antinus sp. z o.o. posiadać powinni oryginalne upoważnienie udzielone przez Burmistrza Parczewa.
Dodatkowo informuję, że w umowie pomiędzy Gminą Parczew, a Wykonawcą nie ujęto robót niekwalifikowalnych (nieobjętych dotacją ani wpłatą mieszkańca) m.in. podłączenie drugiej wężownicy i pompy obiegowej do pieca c.o., montaż grzałki elektrycznej. W trakcie robót instalacyjnych istnieje możliwość wykonania tych robót we własnym zakresie lub zlecenia ich w/w firmie. W takim przypadku zostanie załączony cennik (wraz z harmonogramem) za wykonanie poszczególnych robót/usług. Wartość robót dodatkowych uzależniona będzie od rodzaju instalacji domowej, odległości zestawu od pieca, itp. i ustalona zostanie indywidualnie pomiędzy użytkownikiem, a Wykonawcą. W przypadku zlecenia prac rozliczenie odbywać się będzie pomiędzy firmą Antinus sp. z o.o., a mieszkańcem Gminy Parczew. Nadmieniam, że wykonanie w/w prac i właściwe ich skonfigurowanie da możliwość schładzania nieodebranego ciepła przez piec co może wydłużyć żywotność instalacji i przyczynić się do mniejszej awaryjności systemu.
Projekt pn.: „Czysta energia w Dolinie Piwonii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość całego zadania wynosi 4,5 mln złotych, a dofinansowanie ze środków EFRR ok 3,5mln złotych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Parczewie, tel. 83 355 12 36 i 83 355 12 37.
Burmistrz Parczewa

logo

Projekt pn.: „Czysta energia w Dolinie Piwonii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

21557900 1472270326171527 1129444050916154176 n21686814 1472270262838200 4409024145290564621 o21752871 1472270259504867 362617664442571593 o21761540 1472270266171533 4945038698775219942 n