W przypadku wystąpienia awarii oświetelnia drogowego usterki należy zgłaszać:
• na Posterunek Energetyczny w Parczewie, tel. 83 355 06 11
• do Urzędu Miejskiego, tel. 83 355 12 37

W przypadku bezpośredniego zagrożenia w ruchu pojazdów lub bezpiecznego poruszania się ludzi – całodobowo pod tel. 991

Urząd Miejski w Parczewie