Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf

„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 19 marca 2024 r., na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został umieszczony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XIX/138/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży, uchwałę Rady Miejskiej w Parczewie Nr LXIII/421/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i uchwałę Rady Miejskiej w Parczewie Nr LXIII/422/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.”

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf