19.03.2019 r. Wykaz nieruchomości Gminy Parczew przeznaczonych do dzierżąwy na okres do 3 lat