Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniach 9 i 10 września 2023 sobota-niedziela na kortach MOSiR w Parczewie Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego z Cyklu MOSiR CUP 2023.

W imprezie wystartowało 17 zawodników z regionu. Organizatorzy rozlosowali zawodników do 4 grup eliminacyjnych w których rozgrywano mecze każdy z każdym po jednym secie. Z każdej grupy do dalszych gier ćwierćfinałowych wychodziło po 2 zawodników.

Wiecej informacji na stronie MOSiR Parczew - aktywny link

Rakieta tenisowa z piłką

W związku z prowadzonym badaniem dotyczącym optymalizacji procesu produkcji oraz popytu na produkty sektora rybackiego bardzo prosimy o wypełnienie przez mieszkańców gminy ankiety na temat zwyczajów żywieniowych. Badanie, jak i wyniki badania są anonimowe i pomogą w rozwoju produkcji ryb i przetwórstwa rybnego na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.
Wypełnienie ankiety zajmuje około 2 minut.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=aa3fbda3&&b=2e121f02c&&c=43519daa,

LGR w dolinie Tyśmienicy i Wieprza logo

Ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gmina Parczew pozyskała dofinansowanie w wys. 2 mln zł na budowę 2 parkingów i modernizację placu zabaw, co stanowi 98% wartości wszystkich zaplanowanych zadań.

Aby naszym mieszkańcom i gościom żyło się wygodniej i jeździło bezpieczniej systematycznie prowadzimy remonty ulic gminnych oraz modernizujemy infrastrukturę drogową. Z otrzymanych środków zagospodarujemy nie użytkowane tereny i powstaną na nich 2 nowe parkingi: 1. pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Deszczową, a 2. pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Zbożową.

Na osiedlu przy ul. Polnej przeprowadzimy gruntowną modernizację placu zabaw. Będzie to wsparcie dla rodziców i dziadków w wychowaniu i rozwoju naszych najmłodszych mieszkańców. Miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci będzie bezpłatne i ogólnodostępne.

Ponieważ termin prowadzenia prac budowlanych i oddania obiektów do użytku to rok 2024 przedstawimy pierwszą inwestycję, pozostałe części projektu,sukcesywnie w terminie późniejszym.

Na parkingu w obrębie zbiegu ulic: al. Jana Pawła II i Deszczowej zaplanowaliśmy budowę 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 4 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, wraz z budową: chodnika, oświetlenia solarnego oraz małej architektury (ławki z oparciem, kosze) i nasadzeniem nowych drzew. Dojazd zapewniony będzie z dwóch kierunków: poprzez projektowany zjazd z/na ul. Deszczową oraz poprzez przebudowany zjazd z al. Jana Pawła II.

Mapa 1Mapa 2Mapa 3

17 września 2023 r. odbył się kolejny koncert w ramach Parczewskiej Jesieni Kulturalnej. W rytmie wiedeńskiego walca, węgierskiego czardasza i przebojowego musicalu wystąpiła grupa artystyczna OneOn w składzie: Dorota Ritz (sopran), Paweł Wisnar (tenor), Anna Pastor (mezzosopran) praz Piotr Żukowski (piano)
Patronem wydarzenia jest Województwo Lubelskie. Lubelskie. Smakuj życie!

Grupa OneOnAnna PastorDorota RitzPaweł Wisnarpodziękowaniapublicznośćzakończenie

Krajowa Izba Kominiarzy, informuje iż w ramach obowiązujących zapisów Prawa
Budowlanego - Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6, w najbliższym
czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe
kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów
pokontrolnych. Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności
wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł
ciepła w kontrolowanych budynkach. Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych
usług, prócz większego nakładu pracy Kominiarzy, wymagać będzie uzyskania od
Zarządców i Administratorów określonego zasobu informacji i danych o charakterze
technicznym budynków, niedostępnych dla słóżby kominiarskiej.

Załączniki:

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynkówdo właścicieli i zarządców budynków - plik pdf

Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła. Załącznik do Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy - plik pdf

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " - plik pdf

Ulotka - plik jpg

plakat Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! - grafika poglądowa