Krajowa Izba Kominiarzy, informuje iż w ramach obowiązujących zapisów Prawa
Budowlanego - Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6, w najbliższym
czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe
kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów
pokontrolnych. Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności
wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł
ciepła w kontrolowanych budynkach. Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych
usług, prócz większego nakładu pracy Kominiarzy, wymagać będzie uzyskania od
Zarządców i Administratorów określonego zasobu informacji i danych o charakterze
technicznym budynków, niedostępnych dla słóżby kominiarskiej.

Załączniki:

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynkówdo właścicieli i zarządców budynków - plik pdf

Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła. Załącznik do Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy - plik pdf

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " - plik pdf

Ulotka - plik jpg

plakat Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! - grafika poglądowa

Na Dożynkach Powiatowych w Podedwórzu 2023 Gminę Parczew reprezentował Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa i Mirosław Naumiuk, Przewodniczący Rady Miejskiej. W tradycyjnym święcie plonów wzięli udział: Zastępca Burmistrza Parczewa, Sekretarz, przedstawiciele radnych i sołtysów Gminy Parczew.
Członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich: Wolanki z Woli Przewłockiej i z Wierzbówki pokazali, że nie obca im jest dbałość o zwyczaje i tradycje polskiej wsi i na gospodarskie święto przygotowali wieńce dożynkowe. Nie zabrakło też tradycyjnego, wiejskiego poczęstunku (KGW Wierzbówka), a obchody dożynkowe swoim występem uświetnił Zespół Tyśmienica, oczywiście z Tyśmienicy.

Dożynki 2023 grupowe zdjęcie w kościele, na pierwszym planie Burmistrz Parczewa i Przewodniczący Rady Miejskiej w Parczewie

“Słuchając Ludzi - św. Jan Paweł II” to cykl koncertów poświęconych pamięci i przesłaniu pontyfikatu Papieża Polaka.

We wrześniu i październiku “Słuchając Ludzi - św. Jan Paweł II” będzie można obejrzeć w 8 miejscowościach Województwa Lubelskiego.

W koncercie wystąpią: Janusz Radek, Kasia Moś, Sonia Maselik, Adam Kalinowski - artyści znani szerokiej publiczności – zwycięzcy „Mam Talent” i „Voice of Poland”, uczestnicy największych muzycznych wydarzeń i laureaci list przebojów.

Koncert w Parczewie odbędzie się w dniu 7.09 w czwartek o godz. 19:00 w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Królowej Rodzin.

Serdecznie zapraszamy

Koncert Słuchając Ludzi św. Jan Paweł II plakat

W dniu 25 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Parczewie Burmistrz Parczewa dokonał uroczystego przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce Pani Małgorzacie Ciesielskiej na kolejne 5 lat oraz wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla następujących nauczycieli : Pani Annie Antoniuk i Dorocie Jakimiak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie, Pani Annie Trubalskiej z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie, Pani Annie Markowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie, Pani Marcie Olszewskiej i Agnieszce Kijewskiej z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce.

Burmistrz pogratulował wszystkim za dotychczasowe osiągnięcia życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w życiu osobistym.

Zdjęcie grupowe z nadania i powierzenia