WykrzyknikSzanowni Państwo!
BIURO PROJEKTÓW EFS rozpoczyna realizację projektu pn. „Nowy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących na lubelskim rynku pracy wśród 70 osób: pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracujących lub zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe dobrane indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

Ulotka "Nowy start"

grafika mrózIMGW ostrzega przed silnym mrozem i oblodzeniami. W najbliższych dniach temperatura może spaść do -30°C.

Prosimy o reagowanie na zagrożenia, jakie niosą ze sobą nagłe ochłodzenia oraz silne mrozy. Najbardziej narażeni są ludzie starsi, osoby niepełnosprawne, mieszkające samotnie oraz osoby bezdomne. W tym czasie prosimy również o zwrócenie uwagi i ewentualne objęcie opieką zwierząt i ptaków, nie tylko domowych.

W przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, prosimy o zorientowanie się czy w pobliżu nie znajdują się osoby wymagające natychmiastowej pomocy.

Zwyczajna sąsiedzka uwaga i troska mogą zapobiec nieszczęściom.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy prosimy zgłaszać na nr alarmowy 112.

Od 15 stycznia otwierana jest rejestracja dla osób powyżej 80. roku życia. Również 15 stycznia uruchomiony zostaje formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia, który będzie umieszczony na stronie gov.pl/szczepimysie. #SzczepimySię (szczegóły na infografice).

Na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien dostępna jest interaktywna mapa wszystkich punktów szczepień w Polsce. Po wybraniu województwa np. lubelskiego wyświetla się lista wszystkich punktów szczepień wraz ze szczegółowymi danymi adresowymi. Dostępna jest wyszukiwarka, a mapa jest na bieżąco aktualizowana.

W Parczewie są 2 punkty szczepień:
- Centrum Medyczne MEDICARE Szwaj Wojciech, ul 11 Listopada 48, tel. 83 355 04 59;
- SPZ POZ, ul.Kościelna 136, tel. 83 355 12 03.

Gmina Parczew oferuje pomoc dla swoich mieszkańców, którzy mogą mieć problem z dotarciem do punktów szczepień. Pomoc taka jest przeznaczona dla osób starszych nie mających możliwości samodzielnego dojazdu oraz dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Potrzebę taką prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem pod nr telefonu 83 355 12 25 w godz.: 7.30 – 15.30, w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Punkty szczepień w powiecie parczewskim:
- Maria Bąkowicz NZOZ Ośrodek Zdrowia Gródek Szlachecki i Siemień;
- NZOZ Ośrodek Zdrowia Podedwórze;
- NZOZ Ośrodek Zdrowia Dębowa Kłoda;
- SP Zakład POZ Rudno I;
- SP Zakład POZ Sosnowica.

1. Jak zarejestrować się na szczepienie przez system e-Rejestracji?
https://www.youtube.com/watch?v=1Xv61tNYltM

2. Jak zarejestrować się na szczepienie przez infolinię?
https://www.youtube.com/watch?v=W1CpZm4PAPE

3. Jak zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19?
https://www.youtube.com/watch?v=yvltgT-CNhU

Rejestracja

Rozpoczęcie szczepień dla grupy 70+ od 25 stycznia

Proces rejestracji na szczepienie

Jak osoba 70+ może zarejestrować się na szczepienie

Proces rejestracji i zgłoszeń na szczepienia

Ważne daty