Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniu 4 lutego 2024 w Sali MOSiR przy AL. Jana Pawła II 1 w Parczewie III Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Parczewa. Impreza zgromadziła na starcie 20 zawodników z naszego regionu. Tym razem organizatorzy rozstawili w drabince turniejowej aż 8 zawodników. Pozostali zawodnicy zostali dolosowani do gier w pierwszej rundzie turnieju. Poziom zawodów w tym dniu był wysoki i dostarczył wielu emocji.

Więcej informacji .... - przekierowanie na stronę MOSiR

Puchar za zajecie I miejsca

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Przewłoki. Burmistrz Parczewa podpisał Umowę na budowę, prawie 2 km, drogi „Zamoszczany” w Przewłoce. Prace, których termin wykonania to jesień 2024 roku obejmują m.in.:

- wykonanie koryta drogi wraz z utwardzeniem poboczy;

- budowę, przebudowę i zabezpieczenie przepustów;

- wykonanie stabilizacji i właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawcą, wybranym po przeprowadzeniu procedury postępowania na zamówienia publiczne, jest firma: Usługi Transportowo-Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech Chaba z miejscowości Łąkoć.

Na budowę tej drogi Gmina Parczew pozyskała, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024, kwotę ponad 2 mln zł, co stanowi 60% wartości całej inwestycji.

Mamy nadzieję, że zmodernizowana droga poprawi znacząco jakość i komfort życia mieszkańców, bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych oraz polepszy, nie tylko lokalną komunikację, ponieważ łączy dwie ważne drogi: wojewódzką 815 (Biała Podlaska, Lublin) i dawniej również wojewódzką, a dzisiaj powiatową do Włodawy i w kierunku jezior Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego.

Podpisanie umowy na budowę drogi w PrzewłocePodpisanie umowy na budowę drogi w PrzewłocePodpisanie umowy na budowę drogi w PrzewłoceMapa z oznaczoną drogą w Przewłoce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wyszedł z inicjatywą organizacji kolejnych edycji cyklicznych konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.

Tegoroczne konkursy są kontynuacją poprzednich edycji z ubiegłych lat, lecz w nieco nowej formule. Cieszą się one rosnącym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem wśród lokalnej społeczności:

- "Rolnik z Lubelskiego 2024",

- "Ekolubelskie 2024",

- "Nasz Sołtys 2024",

- "Kobieta Przedsiębiorcza w styli Eko".

W załącznikach znajduje się pismo Pana Zdzisława Szweda, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego oraz regulaminy wraz z załącznikami do wszystkich konkursów wraz z grafikami.

Załączniki:

Pismo Pana Zdzisława Szweda, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego - plik pdf

Regulamin konkursu Rolnik z Lubelskiego 2024 - plik pdf

Formularz zgłoszenia kandydata Rolnik z Lubelskiego 2024 - plik pdf

Regulamin konkursu Ekolubelskie 2024 - plik pdf

Formularz zgłoszeniowy kandydata Ekolubelskie 2024 - plik pdf

Regulamin Konkursu Nasz Sołtys 2024 - plik pdf

Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu Nasz Sołtys 2024 - plik pdf

Regulamin Konkursu Kobieta Przedsiębiorcza w stylu Eko 2024 - plik pdf

Załącznik nr 1 Kobieta Przedsiębiorcza Eko - plik pdf

Załącznik nr 2 Kobieta Przedsiębiorcza Eko - plik pdf

Rolnik z Lubelskiego 2024 - plakatEkolubelskie 2024 - plakatNasz Sołtys 2024 - plakatKobieta Przedsiębiorcza Eko 2024 - plakat

W tym roku przypada 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego najdłuższego i największego zrywu narodowego Polaków w XIX w., które swoim zasięgiem objęło Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Wzięło w nim udział ponad 200 tysięcy powstańców, którzy stoczyli przez prawie 2 lata ponad 1200 bitew i potyczek.Niestety przewaga militarna Imperium Rosyjskiego, stosowany terror, publiczne egzekucje, rzezie ludności cywilnej przyczyniły się do upadku powstania. W walkach zginęło kilkadziesiąt tysięcy powstańców, wielu skazano na karę śmierci, ciężką katorgę w twierdzy, zsyłkę na Syberię, karne wcielenie do wojska czy więzienie.

Burmistrz Parczewa kultywując narodowe tradycje do przypomnienia o dramatycznych, ale i chwalebnych wydarzeniach lat 1863 - 1864 złożył wieńce i zapalił symboliczne znicze pod pomnikami poświęconymi bohaterstwie powstańców: przy al.Jana Pawła II i na skraju Lasów Parczewskich, miejsca prawdopodobnej śmierci powstańczego dowódcy, majora Bogusława Ejtminowicza..

Pomnik przy al.Jana Pawła II powstał na początku lat 90-tych XX w. Z powodu upływu czasu napis wykuty w granitowym kamieniu ulegał systematycznemu zatarciu i stawał się coraz mniej czytelny.
Z inicjatywy Burmistrza Parczewa i uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego intencja pomnika została odnowiona w postaci umieszczenia na nim tablicy pamiątkowej z napisem o treści: „Bohaterom Powstania Styczniowego 1863 – 1864. Parczew 2023 r.”

Burmistrz Parczewa składa kwiaty pod pomnikiemBurmistrz Parczewa składa kwiaty pod pomnikiemBurmistrz Parczewa składa kwiaty pod pomnikiemBurmistrz Parczewa składa kwiaty pod pomnikiemBurmistrz Parczewa składa kwiaty pod pomnikiemBurmistrz Parczewa składa kwiaty pod pomnikiemBurmistrz Parczewa składa kwiaty pod pomnikiem

W dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie odbyło się oficjalne rozdanie nagród uczestnikom edycji 2023-2024 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego ogłoszonego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie, którzy zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych oraz wyróżnieni za wspaniale wykonane prace. Do udziału w konkursie przystąpiły dzieci i młodzież z terenu Gminy Parczew z trzech grup wiekowych: I grupa – przedszkola, II grupa – szkoły podstawowe klasy I – IV oraz II grupa – szkoły podstawowe klasy V – VIII. Jury konkursowe oceniało prace na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego i wyłoniło spośród wszystkich 9 prac przekazanych do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Parczewie, za które wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Pawła Kędrackiego – Burmistrza Parczewa. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom eliminacji miejsko-gminnych życzymy sukcesu w kolejnych etapach konkursu.

Laureaci w eliminacjach miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego w Parczewie z Burmistrzem Parczewa