12. kwietnia (środa) o godz. 13 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim Bazylego Uruskiego, żołnierza, strażaka, wychowawcy młodzieży i nauczyciela, zamordowanego w Katyniu, w 1940 roku.

Bazyli Uruski urodził się w 1894 roku w Galicji. Był uczestnikiem I w. św. i walk w wojnie przeciwko bolszewikom w latach 1920 - 21. Zdemobilizowany ukończył Seminarium Nauczycielskie i jako wykształcony nauczyciel przyjechał w roku 1922 do Parczewa. Podjął pracę w 7-klasowej Szkole Powszechnej nr 1 im. Stanisława Staszica (dzisiaj placówka handlowa przy ul. Wojska Polskiego).
Pracując w szkole Uruski angażował się w życie lokalnej społeczności. Prowadził drużynę harcerską (im. księcia Józefa Poniatowskiego), angażował się w działalność krajoznawczo – turystyczną i sportową. Wstąpił do Straży Pożarnej i w końcu lat 20-tych został jej komendantem.

Uczestniczył w wojnie obronnej Polski, w 1939 r. jako podporucznik 34 pułku piechoty w Białej Podlaskiej. Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną w twierdzy brzeskiej został wywieziony i internowany w miejscowościach: Pawliszczew Bor i Kozielsk.Jego nazwisko znalazło się na liście jeńców wojennych, których Zarząd Główny NKWD ZSRR przekazał do dyspozycji Obwodowego NKWD w Smoleńsku. Z Kozielska został przewieziony XVIII transportem, 29 kwietnia 1940 roku, do Lasu Katyńskiego. Tu został zamordowany strzałem w tył głowy przez sowieckich funkcjonariuszy NKWD. Jego szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w 1943 roku pod numerem 404.
Na zdjęciach Bazyli Uruski - prywatnie, jako nauczyciel i strażak.

NauczycielNauczyciel1Nauczyciel2Nauczyciel3Nauczyciel4Nauczyciel5Nauczyciel6PrywatniePrywatnie1Prywatnie2SrażakStrażak1Strażak2Strażak3

Dzisiaj (05.04.2023) Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał umowę z wykonawcą: Usługi Remontowo-Budowlane Emil Zieniuk, Romaszki (wyłonionym oczywiście w postępowaniu o zamówienia publiczne) na budowę świetlicy w sołectwie Wierzbówka wraz ze strażnicą OSP.

Budynek zaprojektowano jako parterowy w technologii tradycyjnej. Jego powierzchnia wyniesie ponad 276m2. Zaplanowano: świetlicę z zapleczem, węzeł sanitarny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, a na dachu instalację fotowoltaiczną. Wokół zostaną wykonane dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe z kostki betonowej. Strażnica OSP to prawie 100m2, w skład której wchodzi: garaż na duży wóz bojowy, węzeł sanitarny i pomieszczenie gospodarcze.

Koszty robót to 1.85 mln PLN, a na całą inwestycję Gmina Parczew uzyskała dofinansowanie w wysokości 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie budowy - październik 2023.

Podpisanie umowy Burmistrza Parczewa i wykonawcyPodpisanie umowy Burmistrza Parczewa i wykonawcy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie aktywnie włącza
się w kampanię informacyjną Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie
świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym
podpalaniem nieużytków rolnych.

Wypalanie traw jest niechlubną tradycją, z którą od lat wzmagają się strażacy,
policjanci oraz służby ochrony środowiska. Jest to wielki problem, występujący każdego
roku. Pomimo akcji informacyjnych i edukacyjnych, wielu ludzi nadal sądzi, że ogień to
najlepszy sposób na zwalczanie chwastów. Niestety nie – ogień zabija.

NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Wypalanie traw jak i pozostałości roślinnych nie tylko szkodzi środowisku ale także
wiąże się z wysokimi karami grzywny oraz utratą dopłat unijnych
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Apelujemy o nie wypalanie traw. Pamiętajmy, że taki pożar może skończyć się
tragicznie.

Informacje oraz materiały prewencyjne proszę o zamieszczenie na stronach internetowych
urzędów gmin oraz przekazanie ich wśród lokalnej społeczności.

Strona poświęcona kampanii:
https://www.facebook.com/hashtag/stoppo%C5%BCaromtraw?locale=pl_PL

Nie wypalaj traw - grafika poglądowa

Od początku roku strażacy interweniowali już ponad 2800 razy w związku z pożarami traw.
W 2022 r. strażacy z powiatu parczewskiego odnotowali 92 interwencje związanych z pożarami traw oraz upraw rolnych.
Podczas weekendu 18 -19 marca odnotowano 1151 pożarów traw oraz 30 pożarów lasów poniżej zestawienie.

Statystyka

foto spotkanie konsultacyjne 23.02.23r na pierwszym planie Burmistrz Parczewa i uczestnicy spotkaniaPrzedstawiamy Państwu informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych dotyczących wizji czyli obrazu przyszłości dla obszaru rewitalizacji Gminy Parczew. Spotkanie odbyło się w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023 – 2030.

 

Załączniki:

Informacja podsumowująca przebieg spotkania dotyczącego stworzenia wizji - plik pdf

Lista obecności - plik pdf

plakat  a3 chelmJeżeli chcesz zostać żołnierzem to jest właśnie informacja dla Ciebie, a więcej tu: https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/