Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujemy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Gminy Parczew. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełnia parametry mikrobiologiczne, chemiczne i wskaźnikowe.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew - plik pdf

Państwowa Inspekcja Sanitarna - logo - grafika poglądowa

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, realizuje projekt pn. "Turystyczna Jedynka". W ramach zadania organizowane będą m.in. rajdy rowerowe dla uczniów szkoły ale również osób dorosłych zainteresowanych turystyką rowerową. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w wycieczkach. Szczegółowe informacje na stronie www.sp1parczew.pl w zakładce Turystyczna Jedynka.
Projekt "Turystyczna Jedynka" jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 - 2030 NOWEFIO - Edycja 2022 - Priorytety 2 - 4.

Formularz zgłoszeniowy - aktywny link

Plakat Turystyczna Jedynka - grafika poglądowa

Plakat Plażówka - grafika poglądowaMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniu 13 sierpnia 2022 na boiskach do siatkówki plażowej w Parczewie Otwarte Mistrzostwa Parczewa w Siatkówce Plażowej w Sezonie 2022. Pomimo niepewnej pogody i przelotnych opadów deszczu do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów z naszego regionu. W turnieju zaprezentowali się pary z Lublina, Ostrowa Lub. oraz Parczewa. Zawody stały na wysokim poziomie. Wszystkie pary popisywały się udanymi zagraniami w ataku i obronie. Zawodnicy zagrali systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Najlepiej w całej rywalizacji prezentowały się 2 pary, byli to: Kacper Żelazowski i Leszek Cholewa z Parczewa oraz bracia Dąbkowscy z Ostrowa Lubelskiego. Do rywalizacji o czołowe lokaty włączyła się również para z Parczewa Grzegorz Izdebski i Paweł Fiutka. Najwięcej emocji dostarczył jednak mecz, który decydował o pierwszym miejscu w turnieju, w którym Kacper Żelazowski i Leszek Cholewa wygrali po zaciętej walce 2:1 z braćmi Dąbkowskimi z Ostrowa Lub. Na trzecim stopniu podium stanęli Grzegorz Izdebski i Paweł Fiutka. Kolejne miejsca zajęli Jakub Praczyk i Tomasz Szwaj oraz Marcin Kazaniecki i Joanna Pawlik. Po zakończeniu rywalizacji odbyła się dekoracja najlepszych trzech par. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz upominki rzeczowe. Dekoracji najlepszych par dokonała Pani Dyrektor MOSiRU Agnieszka Przekora. Sędzią Głównym zawodów był Pan Zbigniew Smoliński. Impreza wpisała się w Program realizowany przez MOSiR w roku 2022 „Parczewskie Lato na Sportowo”.

Więcej informacji - aktywny link do strony MOSiR

Dodatek weglowy   Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi.

   Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Zdjęcie przedszkola nr 2 w Parczewie - grafika poglądowaW dniu 28 lipca 2022 roku Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki wręczył Pani Ewie Olszewskiej akt powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie na okres 5 lat szkolnych tj.: od dnia od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku.
Pani Ewa Olszewska to pedagog z wieloletnim stażem pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi.

W związku z objęciem z dniem 1 września 2022 roku nowego stanowiska pracy życzymy udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, oraz satysfakcji w realizacji zawodowych zamierzeń.
Równocześnie z dniem 1 września br. obowiązki dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie przestaje pełnić Pani Agnieszka Trojanowska , której serdecznie dziękujemy za dotychczasową pełną poświęcenia pracę na rzecz naszych dzieci .
Życzymy Jej wszelkiej pomyślności, oraz spełnienia planów na kolejne lata pracy zawodowej.