3W dniu 12 grudnia br. nastąpiło uroczyste przekazanie wyposażenia oraz sprzętu ratownictwa medycznego i ochrony własnej dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Parczew. We wrześniu Gmina złożyła wniosek w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi otrzymaliśmy dotację w wysokości 44 649,00 zł, a wkład własny Gminy opiewał na 434,96 zł. Ochotnicy otrzymali pilarki do drewna, sprzęt do oznakowania terenu akcji, agregat prądotwórczy, zestaw podpór do stabilizacji pojazdu, cylindry rozpierające, zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, szyny Kramera oraz nosze typu deska.
Wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt usprawni i podniesie jakość prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym w miejscu zdarzenia.