IMG 20190930 114533Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie zorganizował rajd rowerowy po lasach parczewskich. Wspólny wyjazd był nie tylko okazją do dobrej zabawy ale również spotkaniem promującym wydane publikacje: mapę turystyczną oraz przewodniki turystyczne.
Mamy nadzieję, że wydawnictwa będą nie tylko doskonałą promocją ziemi parczewskiej ale zachęcą do aktywnego poznawania regionu.
Operacja pod nazwą „Na Jagiellońskim Szlaku” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, PROW 2014-2020.

grafika ologowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie