1um1 2W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Parczewie podpisano umowę pomiędzy Gminą Parczew reprezentowaną przez Burmistrza Parczewa - Pawła Kędrackiego, a Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Marcina Romanowskiego. Umowa dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu ratownictwa medycznego i ochrony własnej w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Parczew. Koszt całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 45 100,00 zł, zaś dotacja otrzymana ze środków Funduszu Sprawiedliwości to 44 649,00 zł.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa medycznego jest niezbędne do udzielania skutecznej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzeń drogowych.
Należy nadmienić, że to już kolejna dobra informacja dla OSP.
2 października, również w Urzędzie Miejskim w Parczewie Naczelnikom
i Prezesom jednostek OSP z terenu powiatu parczewskiego Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski wręczyli promesy na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r.” Otrzymane przez jednostki OSP środki w wysokości 5.000,00 zł będą przeznaczone na działalność kulturalną, sportową, edukacyjną i szkoleniową.
Jesteśmy przekonani, że zarówno zakupiony sprzęt jak też środki przeznaczone na działania statutowe OSP, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i spopularyzują ideę OSP wśród młodych ludzi.