Ranking 2019Dziennik Rzeczypospolita opracowuje co roku ranking, oceniając samorządy pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju. Zasady rankingu określa Kapituła, a jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki ujmowane w kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Na sklasyfikowane z całej Polski 864 samorządy lokalne Parczew zajął wysokie, 83 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Z województwa lubelskiego przed naszą gminą znalazły się tylko Puławy (3 miejsce), oraz w drugiej 50-tce Janów Lubelski, Frampol i Biłgoraj.