Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Parczew:


Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 59, 57 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, instalację wod. – kan. i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 25,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 27. 09. 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Czytaj więcej...