zEabw1CrAkcja informacyjna dotycząca postępowania w czasie upałów, w tym poprzez Regionalny System Ostrzegania.

Zalącznik:

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa