attention 23334 1280 300x259     W związku z wyborami do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej zarządzonymi na 28 lipca 2019 roku informujemy, że od dnia 18 czerwca 2019 roku zostanie wyłożony w Urzędzie Miejskim w Parczewie pok. 31 (II piętro) w godzinach pracy urzędu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach.
     Wszyscy zainteresowani wyborami mogą sprawdzić, czy zostali ujęci w przygotowanym spisie wyborców. Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy (na podstawie pisma KRIR oraz odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych dot. członkostwa w samorządzie rolniczym).