attention 23334 1280Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr ewid. 330/3, o pow. 0,87 ha (8700 m²), kl. RIVb, 330/5, o pow. 1,18 ha (11800 m²), kl. RIVb, 966, o pow. 0,69 ha (6900 m²), kl. RIVb powierzchnia łączna 2,74 ha (27400 m²), KW 46936, położone w miejscowości Koczergi, gm. Parczew, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy produkcyjnej – farma fotowoltaiczna, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.
- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości – 13 700,00 zł; do czynszu
dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
- wadium wynosi – 3700,00 zł;
Na w/w nieruchomości przetarg zostanie przeprowadzony łącznie.

Więcej informacji