ukeInformacja o uruchomieniu Atlasu szerokopasmowego dostępu do Internetu. Narzedzie jest dostępne na stronie https://mapbook.uke.gov.pl/

Załącznik:

Pismo Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej