articleRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że na stronie internetowej Lasów Państwowych funkcjonuje zakładka zawierająca informację na temat procedury szacowania szkód łowieckich. Link poniżej:
https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich