Powstanie Styczniowe small 002     To największe polskie powstanie narodowe wybuchło 22 stycznia 1863r w Królestwie Polskim oraz 1 lutego 1863r. na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zasięgiem swym obejmując zabór rosyjski. Powstanie skierowane było przeciwko Imperium Rosyjskiemu i miało charakter wojny partyzanckiej. Mimo początkowych sukcesów powstańcy z czasem ulegli przeważającym siłom rosyjskim. Po intensywnym roku walk powstanie upadło, jednak rozproszone oddziały partyzanckie walczyły do jesieni 1864r. W powstaniu stoczono ok. 1200 bitew i potyczek, w tym również na naszych terenach.
     W 155 rocznicę Powstania Styczniowego pamiętajmy o bohaterach, którzy swoim poświęceniem przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Oddajmy hołd poległym w powstaniu odwiedzając ich mogiły i miejsca pamięci.

Powstanie Styczniowe 1 smallEjtminowicz