815     W tym roku rusza przebudowa Drogi Wojewódzkiej 815 na odcinku Parczew – Lubartów.

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił przetarg na rozbudowę DW nr 815 (Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów) na odcinku (od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km) położonym w powiecie parczewskim i lubartowskim, na terenie miast: Parczew i Lubartów oraz gmin Parczew, Siemień, Niedźwiada, Ostrówek, Lubartów.
Zakres prac budowlanych to:
— dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do klasy „G”,
— przebudowa dróg publicznych i wewnętrznych krzyżujących się z DW 815,
— budowa ścieżek rowerowych i chodników,
— budowa zatok autobusowych,
— przebudowa obiektów mostowych,
— budowa i przebudowa elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
— budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,
— realizacja obsługi komunikacyjnej działek przylegających do projektowanej inwestycji poprzez budowę zjazdów bezpośrednich,
— budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
— budowa przejść dla zwierząt i nasadzenia zieleni,
— usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą techniczna,
— budowa miejsc do ważenia i kontroli pojazdów dla ITD.
Szacunkowa wartość, współfinansowanej ze środków UE, inwestycji to prawie 250 mln zł, a zakończenie prac planowane jest do 31/10/2019.