DSC1086 Copy     Dyrektorzy szkół zgodnie z regulaminem w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew, złożyli terminowo w Urzędzie Miejskim w Parczewie 49 wniosków o przyznanie stypendium.
- 11 wniosków z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce,
- 11 wniosków ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie,
- 7 wniosków ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie,
- 20 wniosków z Publicznego Gimnazjum w Parczew.

Powołana przez Burmistrza Parczewa komisja pozytywnie zaopiniowała 45 złożonych wniosków, 4 wnioski zostały odrzucone, gdyż nie spełniały wymogów zawartych w regulaminie.
Pozytywnie przyznano:
-2 uczniom jednocześnie stypendium za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dziedzinie nauki (udział w olimpiadach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej),
-4 uczniom jednocześnie stypendium za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dziedzinie artystycznej,
-12 uczniom stypendium naukowego za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
- 6 uczniom stypendium naukowe w dziedzinie naukowej (udział w olimpiadach organizowanych przez LKO)
- 12 uczniom stypendium naukowe w dziedzinie artystycznej
- 3 uczniów stypendium naukowe w dziedzinie sportowej

Wysokość środków przeznaczonych na stypendia w bieżącym roku to kwota 38 250 zł. Środki te zostały podzielone zgodnie z regulaminem w zależności od osiągnięć stypendystów i zostaną przekazana Państwu na wskazane konto.

Stypendium naukowego za szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz dodatkowo osiągnięcia w dziedzinie nauki
Uczniowie którzy otrzymali stypendium oraz jednorazową nagrodę za:
Uzyskali zachowanie wzorowe oraz średnią ocenę powyżej ustalonej w regulaminie
 w szkole podstawowej 5,5
 w gimnazjum 5,3
oraz dodatkowo są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad